Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 114
Tiêu đề Unit  
1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
Sở lao động - thương binh - xã hội
Thanh tra Sở
2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Sở lao động - thương binh - xã hội
Thanh tra Sở
3. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
Sở lao động - thương binh - xã hội
Thanh tra Sở
4. Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp tỉnh
Sở lao động - thương binh - xã hội
Thanh tra Sở
5. Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh
Sở lao động - thương binh - xã hội
Thanh tra Sở
1. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Sở lao động - thương binh - xã hội
An toàn Lao động
2. Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động có người bị nạn đặt trụ sở chính; Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra tai nạn lao động
Sở lao động - thương binh - xã hội
An toàn Lao động
3. Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Sở lao động - thương binh - xã hội
An toàn Lao động
4. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Sở lao động - thương binh - xã hội
An toàn Lao động
5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (hạng A)
Sở lao động - thương binh - xã hội
An toàn Lao động
Showing 1 - 10 of 114 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12