Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, 11 Trường Chinh, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02543.541.812
Fax: 02543.540.705
Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn; soldtbxh-bariavungtau@chinhphu.vn
Chức năng nhiệm vụ Chi tiết
Lãnh đạo đơn vị
1Lê Thị Trang ĐàiGiám đốc
2Trần Quốc KhánhPhó Giám đốc
3Nguyễn Duy HồngPhó Giám đốc