Liên kết site Liên kết site
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Web Content Image

Thực hiện Kế hoạch số 418/KH-SLĐTBXH ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2017

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang đến gần. Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đang được các ngành tích cực thực hiện với nhiều hình thức.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay, toàn tỉnh có 26.286/26.841 hộ thoát nghèo. Thành quả đó là tiền đề để toàn tỉnh bước vào chặng đường mới...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Từ ngày 05 đến 08 tháng 7 năm 2016, Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tiến hành nghiệm thu phiếu C (phiếu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia) và phiếu C1...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 13 tháng 8 tháng 2015, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết...

Đọc tiếp »