Hiển thị ảnh Hiển thị ảnh
Chi bộ TT.Giáo dục lao động dạy nghề tổ chức đại hội Đảng 09:05 | 12/05/2015
Ngày 8 tháng 5 năm 2015 Chi bộ TT.Giáo dục lao động dạy nghề tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Tin bài khác