Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/01/2021
2 85/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc 07/09/2020
3 88/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020
4 80/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 08/07/2020
5 58/2020/NĐ-CP Nghị định quy định đóng mức bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 27/05/2020
6 3847/VPCP-KSTT Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ 16/05/2020
7 68/NQ-CP Nghị quyết ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 12/05/2020
8 630/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy 11/05/2020
9 366/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 11/03/2020
10 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
11 19/2020/NĐ-CP Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
12 503/VPCP-TH Triển khai ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/01/2020
13 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 15/11/2019
14 300/BC-CP Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2019 23/07/2019
15 NĐ 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
16 24/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 05/03/2019
17 09/2019/NĐ-CP Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2019
18 157/2018/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 16/11/2018
19 985/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 08/08/2018
20 31/2018/QĐ-TTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng 03/08/2018
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2