Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020
2 05/CĐ-LĐTBXH Công điện về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 23/06/2020
3 694/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2020
4 883/ĐHLĐXH-SĐH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 08/06/2020
5 475/THH-VP Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone 24/04/2020
6 779/TCGDNN-HSSV V/v báo cáo thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên 09/04/2020
7 153/QĐ-LĐTBXH QĐ v/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành lao động - thương binh và xã hội năm 2020 12/02/2020
8 31/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
9 36/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019
10 38/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 30/12/2019
11 5736/LĐTBXH-TCGDNN Công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 30/12/2019
12 30/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 26/12/2019
13 19/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2019
14 2598/TCGDNN-HSSV Hướng dẫn thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho HSSV năm học 2019-2020 05/12/2019
15 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn cung cấp, quản lý sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 04/12/2019
16 01/CĐ-LĐTBXH Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 26/11/2019
17 2302/TCGDNN-ĐTCQ báo cáo hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp 06/11/2019
18 3086/KH-BTP Kế hoạch Tổ chức cuôc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 15/08/2019
19 04/NĐHN-BNV thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 21/05/2019
20 36/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018
Hiển thị 1 - 20 of 49 kết quả.
của 3