Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 206/UBND-VP Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021 11/01/2021
2 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/01/2021
3 178/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 31/12/2020
4 171/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 25/12/2020
5 172/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 25/12/2020
6 3708/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 10/12/2020
7 1567/SNV-XDCQ Đề nghị báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 23/11/2020
8 67-CV/BDVTU Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 23/11/2020
9 12595/UBND-VP Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong năm 2021 13/11/2020
10 12181/UBND-VP Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh trên địa bàn tỉnh. 05/11/2020
11 3211/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 22/10/2020
12 625/SNgV-LS Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của LHQ tại tỉnh BRVT 20/10/2020
13 2243/STP-PBGDPL Công văn phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến " Pháp luật với mọi người" 20/10/2020
14 3161/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/10/2020
15 11311/UBND-VP Sử dụng mái nhà các cơ quan, đơn vị sự nghiệp để khai thác hệ thống điện mặt trời 15/10/2020
16 11109/UBND-VP Triển khai thực hiện quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2020
17 678/TB-UBND Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/10/2020
18 135/KH-UBND Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2020
19 196/CV-ĐT2020 Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ 06/10/2020
20 2763/SLĐTBXH-VP Cảnh báo giả mạo mail các cơ quan, tổ chức phát tán mã độc qua hệ thống mail công vụ của tỉnh. 25/09/2020
Hiển thị 1 - 20 of 74 kết quả.
của 4