Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ 11/06/2021
2 43/QĐ-SLĐTBXH Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2021
3 44/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 11/01/2021
4 206/UBND-VP Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021 11/01/2021
5 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/01/2021
6 178/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 31/12/2020
7 171/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 25/12/2020
8 172/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 25/12/2020
9 1408/QĐ-SLĐTBXH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán 17/12/2020
10 3696/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 15/12/2020
11 3708/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 10/12/2020
12 13611/UBND-VP UBND tỉnh triển khai tăng cường công tác phòng chống covid 19 04/12/2020
13 13550/UBND-VP Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 03/12/2020
14 3546/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 02/12/2020
15 804/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đc Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Họp ngày 01/12/2020) 02/12/2020
16 1567/SNV-XDCQ Đề nghị báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 23/11/2020
17 67-CV/BDVTU Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 23/11/2020
18 3404/SLĐTBXH-TTR Báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cả năm 2020 19/11/2020
19 12595/UBND-VP Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Tân Sửu và nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong năm 2021 13/11/2020
20 12181/UBND-VP Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh trên địa bàn tỉnh. 05/11/2020
Hiển thị 1 - 20 of 514 kết quả.
của 26