Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2189/SLĐTBXH-VP Đề xuất nội dung Chương trình hoạt động về hội nhập quốc tế năm 2021 05/08/2020
2 1135/STTTT-VP Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 03/08/2020
3 7886/UBND-VP Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 02/08/2020
4 7825/UBND-VP Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới 30/07/2020
5 2278/SYT-NV Triển khai Thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế 30/07/2020
6 2262/BCĐ-YT Triển khai Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế 29/07/2020
7 1587/HĐPH Về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 29/07/2020
8 2256/BCĐ-YT Triển khai Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế 28/07/2020
9 499/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 28/07/2020
10 316/VP-HCTCQT Rà soát các nội dung công việc đã trình UBND tỉnh nhưng chưa được xử lý 27/07/2020
11 08/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 27/07/2020
12 2620/SXD-QLXD Tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2020 20/07/2020
13 98/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 20/07/2020
14 1304/SCT-QLTM Đề xuất nội dung hoạt động Hội nhập quốc tế năm 2021 15/07/2020
15 CCHC 2019 Tổng kết điểm CS Cải cách hành chính năm 2019 của Sở LĐTBXH 01/07/2020
16 931/CAT-PH10 Lập danh sách phương tiện, CB-CNV ra vào cổng trụ sở làm việc trung tâm hành chính tỉnh 26/06/2020
17 576/QĐ-SLĐTBXH Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu số 07 - Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis 25/06/2020
18 1742/SLĐTBXH-TTr Rà soát, đề xuất kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 24/06/2020
19 6140/UBND-VP Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 17/06/2020
20 1662/SLĐTBXH-TTr Báo cáo tai nạn lao động, báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2020 16/06/2020
Hiển thị 1 - 20 of 435 kết quả.
của 22