Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
481 53/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí Thư về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 14/05/2018
482 1412/SLĐTBXH-KHTC Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 10/05/2018
483 1157/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/05/2018
484 203/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 03/05/2018
485 02/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội 27/04/2018
486 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
487 09/2018/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/04/2018
488 08/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/04/2018
489 3342/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 16/04/2018
490 160/KH-SLĐTBXH Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2017 và thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/04/2018
491 730/SLĐTBXH-VP hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ qua môi trường trực tuyến 17/03/2018
492 102/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/03/2018
493 98/KH-SLĐTBXH Kế hoạch khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến 13/03/2018
494 97/KH-SLĐTBXH Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 09/03/2018
495 95/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07/03/2018
496 94/KH-SLĐTBXH Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 07/03/2018
497 92/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2018
498 01/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 27/02/2018
499 371/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 09/01/2018
500 260/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/01/2018
Hiển thị 481 - 500 of 514 kết quả.
của 26