Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Mẫu phiếu
TẢI VỀ: Mẫu phiếu dành cho doanh nghiệp 2022 Mẫu phiếu dành cho người lao động bắt buộc 2022  
TẢI VỀ:  [2811/SLĐTBXH-LĐVLTL - 22/07/2022] triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ...
TẢI VỀ: [3274/SLĐTBXH-LĐVLTL - 19/08/2022] khảo sát thông tin xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến...
TẢI VỀ: Mẫu Nội quy lao động Mẫu Hợp đồng lao động Mẫu Quyết định việc ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật Lao động, An toàn vệ sinh lao động tại 11 doanh nghiệp và 01 công trình xây dựng Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 (file gửi...
  TẢI VỀ: 38/2022/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động  
Tải về: [2087/SLĐTBXH-TTr - 07/06/2022]  tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người phụ trách ATVSLĐ (nhóm 2)
Tải về: [1442/SLĐTBXH-QLGDNN - 19/04/2022]  Tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng...
Tải về:   [1287/SLĐTBXH-TTr - 07/04/2022]  về việc triển khai thực hiện và nộp phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 8106/UBND-VP ngày 06/7/2021 về việc giải pháp...
  TẢI VỀ:  126/NQ-CP - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...
  TẢI VỀ: 87/2021/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ ...
  TẢI VỀ:  28/2021/QĐ-TTg - Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Qũy Bảo hiểm...
  TẢI VỀ:  116/NQ-CP - Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Qũy Bảo hiểm thất nghiệp  
Hiển thị 1 - 15 of 36 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 3

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 5978700

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?