Văn bản pháp quy doanh nghiệp Văn bản pháp quy doanh nghiệp

87/2021/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lƣơng, tiền thƣởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nƣớc

 

TẢI VỀ:

87/2021/NĐ-CP - NGHỊ ĐỊNH Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ  thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lƣơng, tiền thƣởng  đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nƣớc

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 5793738

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?