Thông báo Thông báo

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

Chi tiết:

1. Hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

3. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

6. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 5954975

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?