Văn bản pháp quy doanh nghiệp Văn bản pháp quy doanh nghiệp

Nghị quyết số 68/NQ-CP - Nhóm đối tượng "Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc"

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

a) Đối tượng hỗ trợ:

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ Luật lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5 - 31/12/2021.

- Tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc.

b) Mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

- Người lao động mang thai hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

c) Hồ sơ:

- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến 31/12/2021.

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 ban hành kèm Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Trình tự, thủ tục

- Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Trong 02 ngày làm việc, cơ quan BHXH xác nhận.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND huyện chậm nhất ngày 31/01/2022.

- Trong 02 ngày làm việc, UBND huyện thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - TB&XH.

- Trong 02 ngày làm việc UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

- Trong 02 ngày làm việc, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

e) Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ: UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp nơi làm việc của người lao động là chi nhánh khác trụ sở chính của người sử dụng lao động thì được nộp hồ sơ tại nơi chi nhánh người lao động làm việc.

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 5978301

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?