Văn bản pháp quy doanh nghiệp Văn bản pháp quy doanh nghiệp

Nghị quyết số 68/NQ-CP - Nhóm đối tượng "Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương"

 

4. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

a) Đối tượng hỗ trợ

Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

b) Mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 1.855.000 đồng/người nếu người lao động nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày), hỗ trợ 3.710.000 đồng/người nếu người lao động nghỉ việc từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Người lao động mang thai hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 5 ban hành kèm Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

- Doanh nghiệp đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người lao động tham gia BHXH. Trong 02 ngày làm việc, cơ quan BHXH xác nhận.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ hỗ trợ đến UBND huyện đến hết ngày 31/ 01/2022.

- Trong 02 ngày làm việc, UBND huyện thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua Sở Lao động-TB&XH.

- Trong 02 ngày làm việc, UBND tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí.

e) Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ:  UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp nơi làm việc của người lao động là chi nhánh khác trụ sở chính của người sử dụng lao động thì được nộp hồ sơ tại nơi chi nhánh người lao động làm việc.

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 5954967

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?