Văn bản pháp quy doanh nghiệp Văn bản pháp quy doanh nghiệp

NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP - Nhóm đối tượng "Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất"

 

2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

a) Điều kiện vay vốn:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (đối với vay vốn phục hồi sản xuất).

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

b) Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân

1. Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

2. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

c) Hồ sơ, thủ tục vay:

- Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: Giấy đề nghị vay vốn, danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (theo mẫu Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép đầu tư…. Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối. Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

- Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân..

- Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay.

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động.

d) Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 20
Tất cả: 5978687

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?