Văn bản pháp quy doanh nghiệp Văn bản pháp quy doanh nghiệp

NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP - Nhóm đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

1. Hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.

a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:

Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đã đóng BHXH đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.

b) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị. Tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (theo 42/NQ-CP và 68/NQ-CP) không quá 12 tháng.

c) Thủ tục tạm dừng đóng:

- Người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục Quyết định 23/2021/QĐ-TTg cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

- Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

d) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH của doanh nghiệp.

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 5978612

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?