Văn bản mới Văn bản mới

Tải về: [2448/SLĐTBXH-VP - 29/06/2022]  Triển khai Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải về: [2449/SLĐTBXH-VP - 29/06/2022]  Triển khai Công văn 3182-CV/TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tải về: [2391/SLĐTBXH-VP - 27/06/2022]  V/v triển khai thực hiện Công văn số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ
Tải về: [2312/SLĐTBXH-TTr - 21/06/2022]  báo cáo tình hình tai nạn lao động, báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022
Tải về: [2287/SLĐTBXH-KHTC - 20/06/2022]  V/v triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về...
Tải về: [2430/SLĐTBXH-VP - 28/06/2022]  V/ v cảnh báo lỗ hổng bảo mất CVE-2022-1388 ảnh hưởng nghiêm trọng trong sản phẩm BIG-IP.
Tải về: [2288/SLĐTBXH-KHTC - 20/06/2022]  V/v triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.
Tải về: [2432/SLĐTBXH-VP - 28/06/2022]  V/v triển khai văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT về Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên...
Tải về: [2431/SLĐTBXH-VP - 28/06/2022]  V/v triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Tải về: [2323/SLĐTBXH-VP - 22/06/2022]  V/v triển khai Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ.
Tải về: [2425/SLĐTBXH-VP - 28/06/2022]  V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong phần mềm Microsoft Office
Tải về:   [2374/SLĐTBXH-VP - 27/06/2022]  V/v triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về:   [2375/SLĐTBXH-VP - 27/06/2022]  V/v triển khai văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định xử phạt hành chính trong...
Tải về: [3892/STNMT-TTr - 20/06/2022]  Về việc triển khai Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTNMT về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Tải về:   [2379/SLĐTBXH-VP - 27/06/2022]  V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft được công bố tháng 6/2022
Hiển thị 1 - 15 of 383 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 26

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...
 • 4625/LĐTBXH-QHLÐTL (14.12.2021)
  Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 5638739

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ