Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở

[3386/SLĐTBXH-QLGDNN - 26/08/2022] triển khai Quyết định ban hành đơn giá áp dụng trong việc hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên xuất ngũ

TẢI VỀ:

[3386/SLĐTBXH-QLGDNN - 26/08/2022] triển khai Quyết định ban hành đơn giá áp dụng trong việc hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên xuất ngũ

Các văn bản đính kèm:

/documents/10192/791403/1565%20_QD-UBND_PL%20trinh%20do%20so%20cap.PDF

/documents/10192/791403/1565%20_QD-UBND_PL%20trinh%20do%20trung%20cap.PDF

/documents/10192/791403/1565_QD-UBND%20PL%20so%20cap%201.PDF

/documents/10192/791403/2006_QD-UBND_chong%20an%20mon%20kim%20loai%20SC.pdf

/documents/10192/791403/2006_QD-UBND_PL%20lai%20xe%20tu%20B2%20len%20C.pdf

/documents/10192/791403/2263_QD-UBND_%20ban%20hanh%2020%20bo%20don%20gia%20nam%202022.pdf

/documents/10192/791403/4492%20_QD-UBND_ban%20hanh%2015%20bo%20don%20gia%20nam%202021.PDF

/documents/10192/791403/QD_1565_.PDF

/documents/10192/791403/QD-UBND_2006.pdf


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...
 • 4625/LĐTBXH-QHLÐTL (14.12.2021)
  Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 5954925

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ