Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN LĨNH VỰC TRẺ EM

TẢI VỀ:

1. Tờ rơi phòng chống đuối nước trẻ em (PCDNTE)

2. Poster PCDNTE cho cha me_ người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi

3. Poster PCDNTE cho trẻ em và học sinh từ 6 đến 15 tuổi

4. Tờ rơi hướng dẫn kỹ năng PCDN cho trẻ em 6-15 tuổi

5. Tờ rơi PCTNTTTE trong Covid-19

6. Phòng chống đuối nước trong mùa dịch

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...
 • 4625/LĐTBXH-QHLÐTL (14.12.2021)
  Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 5978354

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ