Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 373/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 22/12/2021
2 4606/LĐTBXH-KHTC Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021 22/12/2021
3 4718/LĐTBXH-TCGDNN Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và MN gđ 2021-2030, gđ I: từ năm 2021-2025 17/12/2021
4 4286/LĐTBXH-VP Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 14/12/2021
5 4625/LĐTBXH-QHLÐTL Vv tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp 14/12/2021
6 19/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/12/2021
7 4704/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 13/12/2021
8 17/2021/TT-BLĐTBXH Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 10/12/2021
9 4611/LĐTBXH-BTXH Vv trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 10/12/2021
10 4562/LĐTBXH-PCTNXH Vv báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 của Uỷ ban quốc gia 09/12/2021
11 1355/QĐ-LĐTBXH Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực NCC 06/12/2021
12 1359/QĐ-LĐTBXH Quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em VN 06/12/2021
13 1371/QĐ-LĐTBXH Ban hành bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực lao đông, NCC và Xã hội 03/12/2021
14 4446/LĐTBXH-ATLÐ V/v hướng dẫn khen thưởng công tác ATVSLĐ trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 02/12/2021
15 11/2021/TT-BLĐTBXH HD chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SLĐTBXH thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng LĐTBXH thuộc UBND Cấp huyện 01/12/2021
16 4230/QĐ-UBND QĐ v/v kiện toàn ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh BRVT 26/11/2021
17 192/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/11/2021
18 18118/UBND-VP Triển khai Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 26/11/2021
19 18119/UBND-VP Triển khai Quyết định Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 26/11/2021
20 985/QĐ-BTC Thành lập các Tổ phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh 26/11/2021
Hiển thị 1 - 20 of 580 kết quả.
của 29