Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 924/SGTVT-VP triển khau thực hiện Công văn số 3927/UBND-VP ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng 10/05/2019
2 1158/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/05/2019
3 1119/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời 06/05/2019
4 1118/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng 06/05/2019
5 1303/SLĐTBXH-KHTC Thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 04/05/2019
6 1066/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khau thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/05/2019
7 57/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 22/04/2019
8 778/SGTVT-VP Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải 19/04/2019
9 1172/SLĐTBXH-KHTC Triển khai thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính Phủ; Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01, 02 và tháng 03 năm 2019 19/04/2019
10 3526/UBND-VP Thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung quyền dân sự, chính trị" 18/04/2019
11 3525/UBND-VP thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn" 18/04/2019
12 966/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18/04/2019
13 3507/UBND-SNV thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 18/04/2019
14 967/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; thủ tục hành chính bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 18/04/2019
15 1047/SLĐTBXH-VP nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019 09/04/2019
16 20/TB-SVHTT Thông báo tổ chức Hội thi Đờn ca tài tử tỉnh BR-VT lần thứ Ĩ - năm 2019 03/04/2019
17 545/TB-SVHTT-QLVH&DSVH Thông báo Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 02/04/2019
18 928/SLĐTBXH-KHTC Triển khai công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn gửi BC cung cấp thông tin TC để triển khai lập BCTCNN năm 2018 01/04/2019
19 928/SLĐTBXH-KHTC Triển khai thực hiện công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018 01/04/2019
20 930/SLĐTBXH-KHTC Chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019 01/04/2019
Hiển thị 1 - 20 of 218 kết quả.
của 11