Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 CCHC 2019 Tổng kết điểm CS Cải cách hành chính năm 2019 của Sở LĐTBXH 01/07/2020
2 931/CAT-PH10 Lập danh sách phương tiện, CB-CNV ra vào cổng trụ sở làm việc trung tâm hành chính tỉnh 26/06/2020
3 576/QĐ-SLĐTBXH Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thấu gói thầu số 07 - Xây lắp thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis 25/06/2020
4 1742/SLĐTBXH-TTr Rà soát, đề xuất kế hoạch hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2020 24/06/2020
5 6140/UBND-VP Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 17/06/2020
6 1662/SLĐTBXH-TTr Báo cáo tai nạn lao động, báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2020 16/06/2020
7 1209/CAT-PV01 Thực hiện báo cáo định kỳ công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền 16/06/2020
8 967/SVHTT-VP V/v mời gửi ảnh để tuyển chọn đưa vào bộ lịch của tỉnh năm 2021 15/06/2020
9 1562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 12/06/2020
10 1559/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 12/06/2020
11 1641/SLĐTBXH-KHTC Công khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Lao động – TBXH năm 2020 12/06/2020
12 1642/SLĐTBXH-KHTC Công khai thu nhập cá nhân của Sở Lao động – TBXH năm 2019 12/06/2020
13 1643/SLĐTBXH-KHTC Triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính 12/06/2020
14 523/QĐ-SLĐTBXH QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 11/06/2020
15 883/ĐHLĐXH-SĐH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 08/06/2020
16 1505/BVU-SĐH Gia hạn thời gian tuyển sinh lớp thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công 08/06/2020
17 11/TB-TTKHHCVTL Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 7/2020 08/06/2020
18 23/TTHTPL Thông báo Mở lớp kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính và một số vấn đề có liên quan trong việc lập biên bản vi phạm hành chính 08/06/2020
19 1447/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2020
20 5567/UBND-VP Tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 03/06/2020
Hiển thị 1 - 20 of 416 kết quả.
của 21