Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4230/QĐ-UBND QĐ v/v kiện toàn ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh BRVT 26/11/2021
2 192/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 26/11/2021
3 18118/UBND-VP Triển khai Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 26/11/2021
4 18119/UBND-VP Triển khai Quyết định Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 26/11/2021
5 985/QĐ-BTC Thành lập các Tổ phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh 26/11/2021
6 18155/UBND-VP Triển khai chính sách hỗ trợ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 26/11/2021
7 17955/UBND-VP Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động theo NQ 116/NQ-CP, QĐ 28/2021/QĐ-TTg 24/11/2021
8 17964/UBND-VP Ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 24/11/2021
9 4076/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đối với người quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu 19/11/2021
10 18/2021/QĐ-UBND QĐ quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh BRVT giai đoạn 2022-2025 18/11/2021
11 4019/SLĐTBXH-QLGDNN V/v đề xuất lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 13/10/2021
12 3857/SLĐTBXH-VP Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 04/10/2021
13 3389/SLĐTBXH-QLGDNN Đề xuất lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050 06/09/2021
14 2665/SLĐTBXH-BTXH Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 23/07/2021
15 660/SLĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030 08/03/2021
16 613/SNN-CCKL Hướng dẫn rà soát, xây dựng Kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 03/03/2021
17 118/QĐ-SLĐTBXH Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 23/02/2021
18 11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 23/02/2021
19 17/BCH-VP Ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển và bão gần biển Đông 20/02/2021
20 669/BCĐ-YT Triển khai "Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng" 08/02/2021
Hiển thị 1 - 20 of 553 kết quả.
của 28