Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2344/SLĐTBXH-DN triển khai thực hiện chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 30/07/2018
2 2297/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện nội dung các văn bản của cơ quan nhà nước 25/07/2018
3 2278/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chinh sách hỗ trợ mở rộng đối tượng và trợ cấp thêm cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, tiền ăn ngày lễ, tết cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 23/07/2018
4 2230/SLĐTBXH-BTXH tham gia ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 17/07/2018
5 1820/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thươn g binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/07/2018
6 1821/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/07/2018
7 2204/SLĐTBXH-BTXH Góp ý báo cáo Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/07/2018
8 2195/SLĐTBXH-DN Cung cấp thông tin ngành nghề đào tạo 13/07/2018
9 3730/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy đinh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 07/07/2018
10 2108/SLĐTBXH-DN tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Giáo dục nghề nghiệp. 06/07/2018
11 2070/SLĐTBXH-BTXH Báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 03/07/2018
12 2006/SLĐTBXH-DN báo cáo số liệu thống kê nhà giáo, học sinh, sinh viên được đào tạo về an taonf, vệ sinh lao động 27/06/2018
13 1373/SGTVT-VP Triển khai thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 08/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT 25/06/2018
14 1880/SLĐTBXH-DN Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo 20/06/2018
15 1881/SLĐTBXH-DN Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 20/06/2018
16 72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phối hợp số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về thực hiện công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/06/2018
17 398/SKHCN-TĐC triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ 18/06/2018
18 1823/SLĐTBXH-VP Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1616/TB-LĐTBXH ngày 27/4/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2018
19 914/SVHTT-QLVH&DSVH Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thực hiện một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật. 15/06/2018
20 1135/SCT-QLTM Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 13/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 73 kết quả.
của 4