Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1949/BQL-DN Quy định về chi phí cách ly điều trị dịch bệnh Covid-19 17/09/2020
2 181/BC-SYT BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (Cập nhật đến 08 giờ 30 ngày 16/09/2020) 16/09/2020
3 122/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 11/09/2020
4 935/QĐ-SLĐTBXH Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 11/09/2020
5 2420/SLĐTBXH-TTr Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động. 25/08/2020
6 513/SNgV-VP Triển khai Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế 25/08/2020
7 06/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020
8 2275/SLĐTBXH-KHTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 12/08/2020
9 1173/STTTT-TTBCXB Làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên. 10/08/2020
10 2189/SLĐTBXH-VP Đề xuất nội dung Chương trình hoạt động về hội nhập quốc tế năm 2021 05/08/2020
11 2193/SLĐTBXH-VP Triển khai ứng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống Covid-19 05/08/2020
12 2194/SLĐTBXH-VP Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 05/08/2020
13 472/SNgV-HTQT Cung cấp thông tin về nhu cầu hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025 05/08/2020
14 2246/QĐ-UBND Ban hành KH thực hiện NĐ số 81/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loại 05/08/2020
15 1135/STTTT-VP Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 03/08/2020
16 7886/UBND-VP Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 02/08/2020
17 7868/UBND-VP Triển khai thực hiện QĐ số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 31/07/2020
18 7825/UBND-VP Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới 30/07/2020
19 2278/SYT-NV Triển khai Thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế 30/07/2020
20 2262/BCĐ-YT Triển khai Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế 29/07/2020
Hiển thị 1 - 20 of 463 kết quả.
của 24