Hoạt động Sở LĐTBXH Hoạt động Sở LĐTBXH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với đơn vị thi công hệ thông thông tin ngành Lao động - TBXH

Ngày 16/6/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp do ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự cuộc họp gồm có: Bà Nguyễn Vân Anh - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó phòng, chuyên viên phụ trách HTTT ngành Lao động-TBXH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Tại cuộc họp sau khi nghe Chánh Văn phòng Sở báo cáo tóm tắt tình hình sử dụng, vận hành HTTT ngành Lao động – TBXH giai đoạn 1, ý kiến đề xuất, đóng góp của các Phòng LĐTBXH huyện, thị xã, thành phố, các phòng chuyên môn cơ quan Sở. Ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Sở - Chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo nội dung sau:

1- Đối với các phòng chuyên môn cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở:

- Nghiên cứu, rà soát các quy định, tập trung vận hành, sử dụng phần mềm (HTTT ngành Lao động-TBXH) từ đó đề xuất các yêu cầu, mục tiêu hướng tới của phần mềm nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn giảm thiểu việc làm thủ công, tăng hiệu suất công việc.

- Phòng Người có công và Phòng, chống tệ nạn xã hội: Đề nghị làm rõ khó khăn trong việc cung cấp dữ liệu; Trường hợp phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội nếu có khó khăn trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu yêu cầu tham mưu văn bản đề nghị Công an phối hợp.

- Các đơn vị trực thuộc (Trung tâm BTXH, TT CTXH-BTTE, Cơ sở TVĐTNMT): Khẩn trương thực hiện rà soát, cung cấp dữ liệu của đối tượng mà các đơn vị đang quản lý gửi về Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 23/6/2022.

2- Đối với phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố:

- Khẩn trương tổng hợp các dữ liệu của ngành mà địa phương đang quản lý (không cần theo biểu mẫu bằng định dạng file Excel) gửi về Sở (qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 23/6/2022.

- Phân công cán bộ rà soát dữ liệu nhập lên phần mềm sau khi đơn vị thi công thông báo hoàn thành việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

3- Đối với đơn vị thi công (Công ty TNHH Hiday):

- Hỗ trợ xuyên suốt quá trình sử dụng, vận hành HTTT ngành Lao động-TBXH cho các phòng chuyên môn,…

- Phối hợp các phòng chuyên môn (Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Người có công) để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các chức năng của phần mềm giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

- Cập nhật dữ liệu lên hệ thống trước ngày 30/7/2022 để phục vụ cán bộ ngành Lao động – TBXH toàn tỉnh khai thác sử dụng Hệ thống. Đảm bảo các dữ liệu được bảo mật theo quy định. Đồng thời phối hợp cùng VNPT xây dựng API chia sẻ dữ liệu từ Hệ thống thông tin ngành Lao động - TBXH phục vụ điều hành tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (IOC) trong tháng 6/2022.

4- Văn phòng Sở:

- Tổng hợp dữ liệu từ các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời chuyển cho đơn vị thi công cập nhật dữ liệu.

- Phối hợp, sắp xếp lịch để đơn vị thi công làm việc với các phòng chuyên môn để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh theo đề xuất của các phòng chuyên môn, cũng như các chức năng của phần mềm giai đoạn 1.

- Phối hợp các phòng chuyên môn và đơn vị thi công kiểm tra, rà soát công tác nhập liệu, sử dụng hệ thống thông tin ngành Lao động – TBXH tại các đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương.

- Tham mưu thành lập Tổ triển khai thực hiện Hệ thống thông tin ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Mến - Sở Lao động - TBXH


Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 5978118

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?