Hoạt động Sở LĐTBXH Hoạt động Sở LĐTBXH

Tăng cường huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn đề nghị các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Các DN và cơ sở sản xuất kinh doanh cần thực hiện đầy đủ công tác huấn luyện ATVSLĐ.

Trong đó đề nghị các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đủ năng lực, người huấn luyện có kiến thức chuyên môn phù hợp với nội dung, lĩnh vực huấn luyện, điều kiện tổ chức huấn luyện theo quy định của Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện ATVSLĐ.

Đồng thời, bảo đảm tất cả người lao động trước khi bố trí làm việc phải được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng thời gian, chương trình, nội dung phù hợp với đặc thù nơi làm việc và công việc được giao theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

Sở LĐTBXH cũng đề nghị các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, phân loại các nhóm đối tượng theo quy định của Nghị định số 140 và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng tham gia huấn luyện theo quy định. DN, đơn vị sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện ATVSLĐ sẽ không được công nhận kết quả, đồng thời bị xử lý theo quy định hiện hành.

 


Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 5761500

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?