Văn bản chỉ đạo của Sở Văn bản chỉ đạo của Sở

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Luật giáo dục nghề nghiệp

Để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 10 Thông tư hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp (bản điện tử được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ www.molisa.gov.vn hoặc trang Thông tin điện tử Tổng cục Dạy nghề tại địa chỉ www.tcdn.gov.vn), và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai bằng văn bản tới các đơn vị, gồm:

a)       Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

b)      Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường trung cấp.

c)       Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

d)      Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 quy định về ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

e)       Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 quy định quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

f)        Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017 quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

g)       Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

h)      Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

i)         Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

j)         Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, in quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

k)      Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

l)         Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL (11.06.2021)
  Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao...
 • 43/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 44/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 206/UBND-VP (11.01.2021)
  Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh...
 • 01/CT-TTg (05.01.2021)
  Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 4232967

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?