Phòng chống TNXH Phòng chống TNXH

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

Theo kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" vừa được UBND tỉnh ban hành, đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy; nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy của toàn tỉnh lên trên 50%.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu hàng năm phấn đấu triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các "điểm nóng" về ma túy; phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố mỗi năm xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra một số giải pháp: Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; thực hiện tốt công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tăng cường công tác điều trị cai nghiện tự nguyện không thu phí; tăng cường hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy…

(Nguồn báo BRVT)

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 1624/SLĐTBXH-LĐVLTL (11.06.2021)
  Hướng dẫn một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao...
 • 43/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 44/QĐ-SLĐTBXH (11.01.2021)
  Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm...
 • 206/UBND-VP (11.01.2021)
  Công văn về việc chấn chỉnh rút kinh nghiệm tại các kỳ họp HĐND tỉnh...
 • 01/CT-TTg (05.01.2021)
  Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4236679

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?