Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 38 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 17/09/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ 30 dự Họp nghe báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

 

10 giờ dự Họp nghe báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và các nhân có liên quan theo KL của Thanh tra sô 303/KH-TTr , tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

 

Chiều

15 giờ Hội nghị công bố QĐ thanh tra của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

Thứ Ba

18/09/2018

 Sáng

8 giờ 30 dự Giao ban Quý III/2018 Khối Văn hóa – Xã hội, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp thông qua kế hoạch làm việc của Đoàn liên ngành 2518/QĐ-UBND, tại BQL các KCN

BQL các KCN

P.CSATLĐ

Kiểm tra tình hình thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh (18 – 21/9)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Chiều

14 giờ dự Lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tổng kết các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tại HT B TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Họp TtrUB về việc Thông qua CTHĐ thực hiện NQ số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Thứ Tư

19/09/2018

Sáng

8 giờ 30 dự Họp góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gấy ô nhiễm môi trường, tại Sở Công Thương

Sở Công thương

P.CSATLĐ

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 20/09/2018

 Sáng

Tham gia Đoàn thanh tra của Bộ LĐTBXH về các công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, huấn luyện vệ sinh an toàn lao động trên địa bàn tỉnh (20,21/9)

Thanh tra Bộ LĐTBXH

P.Thanh tra

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 21/09/2018

 Sáng

8 giờ dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X), tại HT BCH QS tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

6 giờ Thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An

P.BVCSTE-BĐG

 

Chiều

 

 

 

18 giờ 30 dự Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2018, TT VHTT-TT tp Bà Rịa

UBND tp Bà Rịa

Đ/c Trâm, TP.BVCSTE-BĐG

Thứ Bảy 22/09/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

7 giờ 30 Theo dõi lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề, tại trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

ĐH SPKT tp HCM

P.DN

Chiều

14 giờ Theo dõi lớp bồi dưỡng kiến thức về Logistics cho giáo viên, giảng viên, tại  trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Viện Logistics VN

P.DN

Chủ nhật 23/09/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

 

 

 

Chiều

19 giờ dự Chương trình "Vầng trăng yêu thương" và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2018, tại Nhà thiếu nhi tỉnh BRVT

Nhà Thiếu nhi tỉnh BRVT

Đ/c Trâm, TP.BVCSTE-BĐG

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
ĐẶNG THỊ HẠNH

 


Hiển thị 121 - 135 of 136 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 10