Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 39-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              ( Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

28/9/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

Chiều

13 giờ 30, Làm việc với Vụ KHTC - Bộ LĐTBXH về quyết toán kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2019, tại VP II Tp. HCM.

Bộ LĐTBXH

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A-00125 (Sáng)

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại Hội trường UBND Thị xã Phú Mỹ.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My- PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại TTVHHTCĐ Phường Phước Trung – Tp. Bà Rịa.

Đoàn ĐBQH tỉnh

P. NCC

 

Thứ Ba

29/9/2020

Sáng

07 giờ 00, Tham dự chương trình Hành trình cuộc sống "Trao tặng xe đạp và HĐBH cho trẻ em có hoàn cảnh khó khắn", tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

BTC Hành trình cuộc sống 2020

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

08 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại huyện Đất Đỏ.

Đoàn ĐBQH tỉnh

P. NCC

72C-0771

(Minh)

08 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại Hội trường UBND huyện Xuyên Mộc.

Đoàn ĐBQH tỉnh

P. LĐVLTL

72A-00125 (Sáng)

Chiều

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại Hội trường Huyện  ủy Châu Đức.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A-00125 (Sáng)

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười – Quốc hội khóa XIV, tại huyện Long Điền.

Đoàn ĐBQH tỉnh

P. LĐVLTL

72C-0771

(Minh)

Thứ Tư

30/9/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-18/10/2020); Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2020, tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 01/10/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp bàn giao giữa 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn, tại Hội trường Sở (Lầu 3).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

Tỉnh đoàn, TTDVVL, VP Sở, P. KHTC

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

14 giờ 00, Thông qua dự thảo Quyết định quy định quản lý việc tạm trú đối với lao động người nước ngoài trong các Khu Công nghiệp, tại VP UBT (P. 302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Thứ Sáu 02/10/2020

Sáng

07 giờ 30, Dự lễ Kỷ niệm lần thứ 12 Ngày khuyến học Việt Nam (02/10/2008-02/10/2020); Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh BR-VT và đón nhận Huân chương Lao động hạng III, tại Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn (Tp. Vũng Tàu).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72A-00125 (Sáng)

08 giờ 30, Gặp gỡ lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành trước kỳ họp thứ mười – Quốc hội khóa XIV, tại VP UBT (P. 301).

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (03/10/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật (04/10/2020)

09 giờ 00, tham dự Diễn đàn "Lắng nghe trẻ em nói" cấp tỉnh tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu

 


Hiển thị 16 - 30 of 136 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 10