Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN - 39 - 2021

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN - BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                 (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)

 

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 27/09/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 Dự Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" (bằng hình thức trực tuyến qua PM Microsoft Teams).

ĐUKCQ&DN

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

VP

 

Thứ Ba

28/09/2021

Sáng

Kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT (đợt 3).

(Từ ngày: 28/9-01/10/2021)

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

LĐVLTL

 

 08 giờ 30 Làm việc với Trung tâm điều dưỡng người có công (Tp. Vũng Tàu).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

VP

72M-00009

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

29/09/2021

Sáng

08 giờ 30 Rà soát hệ thống Camera dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc để thực hiện các bước phê duyệt dự toán gói thầu, tại huyện Xuyên Mộc.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

P. KHTC

72M-00009

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

LĐVLTL

 

Thứ Năm 30/09/2021

Sáng

08 giờ 00 Tham gia lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở năm 2021  (Bằng hình thức trực tuyến qua PM Microsoft Teams).

ĐUKCQ&DN

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

VP

 

08 giờ 30 Kiểm tra thi công xây dựng các gói thầu; thống nhất biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường chất lượng xây dựng công trình Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

P. KHTC

72M-00009

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00 Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Sáu 01/10/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 Họp giao ban trực tiếp và trực tuyến Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

LĐVLTL

 

Thứ Bảy 02/10/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 03/10/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Mai Văn Thu

 

 


Hiển thị 16 - 30 of 181 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 13