Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 24 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 11/06/2018 đến 15/6/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 11/06/2018

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ Công bố Quyết định tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Văn phòng

Tham gia Đoàn Sở GT&VT kiểm tra điều kiện nâng lưu lượng đào tạo tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Dầu khí – Tân Thành

Sở GT&VT

Đ/c Triều, TP.DN

Thẩm định đối tượng được đề nghị hỗ trợ NCC với CM về nhà ở trên địa bàn tỉnh (11-14/6)

Đ/c Hà, PTP.NCC

P.NCC

Chiều

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của PL về LĐ, ATVSLĐ, BHXH (11-15/6)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh Tra

P.Thanh tra

14 giờ Làm việc với đoàn kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra công đoàn cơ sở, tại Phòng Họp Sở

LĐLĐ tỉnh

CĐCS

Thứ Ba

12/06/2018

 Sáng

7h30 ngày 12/6/2018 Dự Lễ khai mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em huyện Đất Đỏ

UBND huyện Đất Đỏ

Đ/c Trâm, TP.BVCSTE-BĐG

Dự Họp Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, tại Hà Nội

Bộ LĐTBXH

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.NCC

Tham gia Đoàn Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

8 giờ Tuyên truyền pháp luật lao động tại Thị xã Phú Mỹ

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

 

Chiều

14 giờ dự Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

15 giờ Nghe báo cáo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Thứ Tư

13/06/2018

Sáng

Tham gia lớp Chuyên viên cao cấp, tại Trường Chính trị tỉnh (14-16/06)

Trường Chính Trị

Đ/c Trang Đài, GĐ

Đ/c Khánh, PGĐ

Tham gia Đoàn Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng tại mọt số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

8 giờ Dự toạ đàm nắm bắt, đánh giá nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nhu cầu thông tin về pháp luật, tai tp.Vũng Tàu

Bộ Tư pháp

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

8 giờ 30 dự Họp Góp ý, thống nhất các nội dung CNTT, tại Sở Thông tin và Truyền thông

Sở TTTT

Đ/c Thu, CVP

Phối hợp với các đơn vị truyền thông tỉn thực hiện Chuyên đề đào tạo nghề tại các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đ/c Triều, TP.DN

P.DN

Chiều

14 giờ Họp Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Hùng, CT CĐCS

14 giờ Thẩm định HS xét tuyển viên chức tại CS TV&ĐTNMT

Đ/c Thu, CVP

VP

Thứ Năm 14/06/2018

 Sáng

09 giờ 30 Xử lý việc trả tiền thu mua nhà ở xã hội thuộc SHNN đối với căn nhà số 1/2 Nguyễn Thiện Thuật, TPVT, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Học tập kinh nghiệm về thực hiện chính sách xuất khẩu lao động tại một số tỉnh miền Tây (15-16/06)

Đ/c Việt, TP.VLTL

P.VLTL

TT DVVL

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 15/06/2018

 Sáng

Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội (cả ngày)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ Dự Hội nghị triển khai Dự án "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp", tại tỉnh Bình Dương

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

8 giờ 30 dự Họp TtrUB về việc Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến 2025, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 16/06/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Đưa trẻ em tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt dự gặp mặt chủ tịch nước tại Hà Nội

Bộ LĐTBXH

P.BVCSTE-BĐG

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 17/06/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
MAI VĂN THU

 


Hiển thị 166 - 167 of 167 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 12