Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 41 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 08/10/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ Dự Hội thảo "Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp", tại thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương (08 -09/10)

Bộ LĐTBXH

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.LĐVLTL

8 giờ Làm việc với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

8 giờ 30 Giao ban cơ quan Sở, tại Hội trường Sở

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Lãnh đạo Sở

Trưởng, phó Phòng CQ Sở

10 giờ dự Buổi làm việc với Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam, tại BQK các KCN

BQL các KCN

P.LĐVLTL

10 giờ Họp Chi ủy Chi bộ Chính sách lao động - Dạy nghề, tại phòng Họp Sở

Đ/c Triều, Bí thư CB CSLĐ-DN

Chi ủy viên

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về PL về lao động, ATVSLĐ, BHXH trên địa bàn tỉnh (08-11/10)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ Họp Chi bộ Chính sách lao động - Dạy nghề, tại Hội trường Sở

Đ/c Triều, Bí thư CB CSLĐ-DN

Đảng viên CB  CSLĐ-DN

14 giờ Họp về nội dung vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tại phòng Họp Sở

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

15 giờ Họp công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Sở TN&MT

Sở TN&MT

P.KHTC

Thứ Ba

09/10/2018

 Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 (mở rộng), tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Tham gia đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện NQ 47/2016/NQ-HĐND về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh (09 – 12/10)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tại thành phố Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

Tham gia Đoàn kiểm tra sở kết thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn II

Ban Dân tộc

Đ/c Trang, PTP.BTXH

Chiều

 

 

 

Thứ Tư

10/10/2018

Sáng

8 giờ dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại HT A TT HCCT tỉnh (10 -11/10)

Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), tại HT B TT HCCT tỉnh

UBKT Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp thống nhất các nội dung liên quan đế báo cáo kiểm tra tình hình hoạt động và lắp đặt, bàn giao thiết bị đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh, tại Sở Thông tin và Truyền thông

Sở TTTT

P.BTXH

8 giờ Phối hợp đài truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và giải quyết việc làm, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Triều, TP.DN

P.DN

9 giờ dự Nghe b/c Đề án thành lập C/ty TNHHMTV khai thác các công trình thủy lợi, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

14 giờ Thông qua dự thảo Quyết định quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của CB, CC, VC, NV thuộc tỉnh, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

15 giờ dự Nghe báo cáo quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Thứ Năm 11/10/2018

 Sáng

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016 – 2018, tại tp Hà Nội

Cục Việc làm

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội nghị thảo luận lấy ý kiến góp ý các dự thảo Luật, tại Đoàn Đại biểu QH tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

P.PCTNXH

Tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018, tại Trường Chính trị (11-13/10)

Ban TC Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Tổ chức đoàn đối tượng người có công với cách mạng đi tham quan thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

P.NCC

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 12/10/2018

 Sáng

8 giờ Tiếp và làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ủy viên HĐQT NHCSXH năm 2018, tại CN NHCSXH

CN NHCSXH

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

9 giờ Tham dự Mít tinh hưởng ứng Ngày Thị Giác Thế Giới 2018 và lễ trao tặng kính cho học sinh nghèo, tại Bệnh viện Mắt tỉnh BRVT

Bệnh viện Mắt tỉnh BRVT

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về PL lao động, ATVSLĐ, BHXH trên địa bàn tỉnh

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Chiều

14 giờ dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa XII, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Lãnh đạo Sở

Thứ Bảy 13/10/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 14/10/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Đặng Thị Hạnh