Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 39 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 24/09/2018

Sáng

7 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 708, tại tp HCM (25-27/9)

Cục Bảo trợ Xã hội

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

8 giờ Thẩm định 03 lớp May CN tổ chức tại huyện Xuyên Mộc, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Việt, PTP.DN

P.DN

8 giờ dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tại Phòng họp trực tuyến Viettel

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

9 giờ dự Tọa đàm "bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái: khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ", tại tp HCM

Bộ LĐTBXH

Đ/c Ngà, PTP.BVCSTE-BĐG

Chiều

14 giờ dự Họp Ban Nội dung diễn tập BV-18 tỉnh, tại Bộ CHQS tỉnh

BCHQS tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ Làm việc với các ngành có liên quan để thống nhất về dự thảo nội dung báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh BRVT, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

14 giờ Quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện Long Điền, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Việt, PTP.DN

P.DN

Thứ Ba

25/09/2018

 Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh BRVT lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014 – 2019, tại HT Ủy ban MTTQ tỉnh

UBMTTQVN tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp bàn giải pháp củng cố, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BRVT, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Làm việc với Kiểm toán nhà nước về việc thông báo kết quả kiểm toán năm 2018 tại tỉnh BRVT, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại huyện Long Điền

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Kiên, TP.NCC

8 giờ Tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh (25-28/9)

Ban VHXH – HĐND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

7 giờ 30 Khảo sát việc làm sau đào tạo của bộ đội xuất ngũ đã tham gia học nghề có hộ khẩu tại thị xã Phú Mỹ

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

8 giờ Hội thảo "An toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước", tại HT C1 TT HCCT tỉnh

Sở TTTTT

Văn phòng

Tổ chức các lớp tập huấn ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và mạng lưới ATVSV trên địa bàn tỉnh (25 – 28/9)

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

 

Kiểm tra tình hình thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh (25 – 27/9)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Tham gia đoàn liên ngành xác minh tình hình hoạt động của Công ty TNHH Metacor Việt Nam

P.CSATLĐ

 

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại huyện Đất Đỏ

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Kiên, TP.NCC

Thứ Tư

26/09/2018

Sáng

8 giờ 30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại xã Kim Long - Châu Đức

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

7 giờ 30 Khảo sát việc làm sau đào tạo của bộ đội xuất ngũ đã tham gia học nghề có hộ khẩu tại Vũng Tàu

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

8 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tại Sở Giao thông-Vận tải

Sở GTVT

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

8 giờ dự Họp góp ý đề án thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

P.CSATLĐ

8 giờ 30 dự Họp đối thoại giải quyết khiếu nại của Ông Hà Hùng Hiếu, tại Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

P.Thanh tra

P.NCC

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại huyện Châu Đức

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

14 giờ dự Họp BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Năm 27/09/2018

 Sáng

8 giờ 30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại xã Hòa Bình – Xuyên Mộc

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

8 giờ 30 dự Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, và 9 tháng đầu năm 2018, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Đại hội Hội cựu TNXP tỉnh BRVT khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại HT TT HCCT tỉnh

Hội Cựu TNXP

P.NCC

8 giờ 30 dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 của trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Thành ủy Vũng Tàu

Trường ĐH BRVT

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

8 giờ dự Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Nhà nước và Pháp luật , tại Trung tâm Xã hội (27 – 28/9)

Đ/c Thu, Chánh VP

Theo danh sách đăng ký

9 giờ dự Lễ khai giảng lớp bàn chải vệ sinh, tại tx Phú Mỹ

Hội Người mù

P.DN

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại huyện Xuyên Mộc

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

14 giờ dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 837/CT-BTL, tại BCHQS tỉnh

BCHQS tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Thứ Sáu 28/09/2018

 Sáng

8 giờ 30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại xã Hòa Long – Bà Rịa

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Kiên, TP.NCC

8 giờ 30 họp BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

08 giờ dự buổi Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc, tại UBND huyện Xuyên Mộc

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

7 giờ 30 Khảo sát việc làm sau đào tạo của bộ đội xuất ngũ đã tham gia học nghề có hộ khẩu tại thị xã Phú Mỹ

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

Chiều

14 giờ Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu – QH khóa XIV, tại tp Bà Rịa

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Kiên, TP.NCC

15 giờ Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tại Phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.DN

 

Thứ Bảy 29/09/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

8 giờ dự Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố HCM, tại Thành ủy HCM

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tp HCM

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 30/09/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 


 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
MAI VĂN THU