Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 25 - 2022

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                       (Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

 

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 20/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XV, tại HT A – TTHC H. Đất Đỏ.

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

VP

72M-00009

(Sáng)

08 giờ 00 Dự Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em cho cán bộ các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã, tại Hội trường C1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH

 

08 giờ 00 Dự họp trực tuyến về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

 

Chiều

13 giờ 30 Dự Lễ công bố và đón nhận bằng công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới, tại Trung tâm VHTTTT huyện Châu Đức.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

72M-00009

(Sáng)

14 giờ 00 Đi khảo sát Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở II.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH

72A-55016

(Đặng)

14 giờ 00 Làm việc về nội dung đặt hàng đào tạo nghề và giải ngân kinh phí, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

QLGDNN; KHTC

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

21/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Tỉnh ủy, tại HT B – TT Hội nghị tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

08 giờ 00 Dự Lễ công bố huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới, tại H. Xuyên Mộc.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

72M-00009

(Sáng)

08 giờ 00 Tổ chức mittinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, tại Tx Phú Mỹ.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

P. PCTNXH

 

72A-55016

(Đặng)

Chiều

14 giờ 00 Dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XV, tại HT Huyện ủy H. Châu Đức.

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP

72A-55016

(Đặng)

Thứ Tư

22/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Dự hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 53-NQ/TW của BCT khoá IX về "Phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020" và Kết luận số 27-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, tại HTB-TT Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – GĐ Sở

LĐVLTL

 

 

Chiều

14 giờ 00  Nghe Liên danh nhà thầu báo cáo kế hoạch triển khai cung cấp lắp đặt thiết bị gói thầu số 14, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

KHTC

VP chuẩn bị Phòng họp

14 giờ 00 Dự Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XV, tại HT UBND H. Xuyên Mộc.

ĐĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Năm 23/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp thống nhất về việc trợ cấp xã hội đối với đối tượng là học sinh trường khuyết tật công lập và miễn giảm học phí đối với trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

Sở GD&ĐT; Sở TC; P. LĐTBXH các H,TX,TP

BTXH

 

Chiều

14 giờ 00 Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện KHĐTC 6 tháng đầu năm 2022 và dự thảo tờ trình, Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

KHTC

 

14 giờ 00 Họp trao đổi, thảo luận và thống nhất việc giao nhiệm vụ và đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm dịch vụ việc làm trong 6 tháng cuối năm 2022, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

TTDVVL

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Sáu 24/6/2022

Sáng

08 giờ 30 Đại hội Chi bộ Hành chính – Bảo trợ xã hội, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

 

Đ/c Khánh – GĐ Sở;

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 25/6/2022

Sáng

08 giờ 30 Dự họp mặt, tại TP. Vũng Tàu.

Trường ĐH Y dược Tp. HCM

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

72M-00009

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 26/6/2022

Sáng

Tổ chức mittinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, tại Tp. Vũng Tàu.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

P. PCTNXH

 

72M-00009

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

 

  

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mai Văn Thu