Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 24 - 2022

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                        (Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 13/6/2022

Sáng

09 giờ 00 Họp thông qua dự thảo tờ trình và Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh BR-VT giai đoạn 2022-2025, tại VP UBT (P. 302).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

QLGDNN

 

10 giờ 00 Làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại VP UBT (P.307).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

QLGDNN

 

Chiều

14 giờ 00 Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo Kết luận số 708/TB-SLĐTBXH ngày 20/5/2022; kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH; PCTNXH

VP chuẩn bị Hội trường

14 giờ 00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ của Đảng ủy Khối, tại HT B- TTHN tỉnh.

ĐUKCQDN

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

Thứ Ba

14/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp giao ban tháng 6, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Khánh – GĐ Sở

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

VP

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

14 giờ 00 Họp cho ý kiến về quy trình quản lý đối tượng và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

77/GM-SLĐTBXH

BTXH

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Tư

15/6/2022

Sáng

08 giờ 30 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, tại HT B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

08 giờ 30 Dự Đại hội chi bộ Trung tâm CTXH-BTTE, tại CS 1 - Tp. Vũng Tàu.

 

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

72A-55016

(Đặng)

Chiều

14 giờ 00 Họp tập thể UBND tỉnh thông qua các tờ trình trình HĐND tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

QLGDNN

 

Thứ Năm 16/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác xét giảm phần thời gian còn lại của học viên tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

PCTNXH

VP chuẩn bị Phòng họp

08 giờ 30 Làm việc với Trường FPT, tại Hội trường Sở (Tầng 3)

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

QLGDNN

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

13 giờ 30 Họp trao đổi, thống nhất thực hiện xây dựng Hệ thống thông tin ngành Lao động - TBXH giai đoạn 2, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Khánh – GĐ Sở

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở; Các Phòng LĐTBXH

VP

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Sáu 17/6/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp TTr.UBND tỉnh: Nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025 nguồn NS tỉnh và đề xuất điều chỉnh KHĐTCTH giai đoạn 2021 – 2025 và Dự thảo NQ về điều chỉnh KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn NS tỉnh; Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị về cải cách hành chính năm 2022, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

KHTC; VP

 

08 giờ 00 Dự Đại hội chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội, tại CS 1 – Tx Phú Mỹ.

 

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

72A-55016

(Đặng)

Chiều

14 giờ 00 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ XII (mở rộng) – Nhiệm kỳ 2020-2025, tại HT Kho bạc Nhà nước tỉnh.

ĐUKCQ&DN

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

Thứ Bảy 18/6/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 19/6/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mai Văn Thu