Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 19 - 2022

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

 

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 09/5/2022

Sáng

09 giờ 00 Họp Chi bộ Hành chính – BTXH, tại Hội trường Sở (Tầng 3)

 

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

13 giờ 45 Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và QĐ số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

VP

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Ba

10/5/2022

Sáng

07 giờ 30 Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người lao động bị TNLĐ, trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Thanh tra

72A-55016

(Đặng)

Chiều

14 giờ 00 Kiểm tra điều kiện đảm bảo đăng ký hoạt động GDNN tại TT GDNN và Sát hạch lái xe Đặng Lâm.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

QLGDNN

 

Thứ Tư

11/5/2022

Sáng

08 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

NCC

 

Chiều

14 giờ 00 Họp thống nhất nội dung chế độ hỗ trợ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

BTXH

VP chuẩn bị Phòng họp

14 giờ 00 Thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

QLGDNN

 

Thứ Năm 12/5/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp Tổ giúp việc BCĐ về lĩnh vực KT-XHQPAN, tại VP UBT (P. 301).

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

VP

 

08 giờ 30 Thông qua tờ trình, dự thảo NQ về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Vân Anh - PGĐ Sở

P. BTXH

 

Chiều

Đi công tác huyện Côn Đảo chuẩn bị công tác tổ chức lễ Khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo

 

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

KHTC; VP; NCC

 

Thứ Sáu 13/5/2022

Sáng

09 giờ 00 Tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

KHTC; VP; NCC

 

Chiều

14 giờ 00 Thăm gia đình chính sách tại Côn Đảo.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

KHTC; VP; NCC

 

Thứ Bảy 14/5/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 15/5/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

  

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Mai Văn Thu