Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 1-2022

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 03/01/2022

Cả ngày

Nghỉ bù Tết Dương lịch 2022

 

 

 

 

Sáng

07 giờ 30 Tổ chức khám sàng lọc bệnh lao cho viên chức, người lao động và học viên đang điều trị nghiện, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy.

 

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

PCTNXH

72M-00009

(Sáng)

Thứ Ba

04/01/2022

Sáng

10 giờ 00 Họp TTTU về kinh phí trợ cấp Tết và tổ chức thăm tặng quà nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

NCC

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư

05/01/2022

Cả ngày

08 giờ 00 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP

 

Sáng

08 giờ 00 Tổ chức Lễ trao tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của tỉnh BR-VT cho cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

NCC

VP chuẩn bị Hội trường

08 giờ 00 Trao học bổng do Công ty Bảo Việt nhân thọ tài trợ, tại Đất Đỏ, Long Điền, Bà Rịa.

 

Đ/c Vân Anh - PGĐ Sở

BTXH

72M-00009

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm 06/01/2022

Sáng

07 giờ 30 Tổ chức khám sàng lọc bệnh lao cho viên chức, người lao động và học viên đang điều trị nghiện, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy.

 

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

PCTNXH

72M-00009

(Sáng)

08 giờ 00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

14 giờ 00 Họp TTr. UBND tỉnh: Nghe báo cáo thực hiện NQ số 02 và QĐ 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 vể Chuyển đổi số, Đô thị thông minh gắn với CCHC năm 2021 và phương hướng năm 2022, tại VP UBT (P. 301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Sáu 07/01/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính năm 2021, tại HT Sở Tài chính.

Sở Tài chính

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

14 giờ 00 Họp Chi bộ Chính sách Lao động – Dạy nghề, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Bảy 08/01/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 09/01/2022

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

Mai Văn Thu