Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

  UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              

 
LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2022

( Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/01/2022 )

 

Thời gian trực

Trực Lãnh đạo

Trực Bảo vệ

Trực Lái xe

Ghi chú

01/01/2022

(Thứ Bảy)

Ông Trần Quốc Khánh - PGĐ phụ trách Sở

Điện thoại: - CQ: 02543.858.616

                   - DĐ: 0909.717.647

Ông Nguyễn Hữu Nam

DĐ: 0918.021.240

Ông Lê Trọng Sáng

DĐ: 0982.263.676

 

02/01/2022

(Chủ Nhật)

Bà Đinh Thị Trúc My - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: - CQ: 02543.727.484

                   - DĐ: 0983.948.767

Ông Nguyễn Đạo Tâm

DĐ: 0909.757.387

Ông Lê Trọng Sáng

DĐ: 0982.263.676

 

03/01/2022

(Thứ Hai)

Bà Nguyễn Vân Anh - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: - CQ: 02543.540.597

                   - DĐ: 0913.793.406

Ông Nguyễn Hữu Nam

DĐ: 0918.021.240

Ông Lê Trọng Sáng

DĐ: 0982.263.676