Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 28 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 09/07/2018 đến 13/7/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 09/07/2018

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ 30 dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BRVT Sơ kết 6 tháng đầu năm và thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, tại HT UB MTTQ tỉnh

UB MTTQ tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ Báo cáo về việc công tác chuẩn bị Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Tham giá Đoàn thanh tra BHXH của Thanh tra bộ LĐTBXH (09-14/7)

Bộ LĐTBXH

P.Thanh tra

7 giờ 30 Làm việc với người lao động và người sử dụng lao động, tại Công ty TNHH Đóng Tàu Và Cơ Khí Hàng Hải Sài Gòn

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Chiều

14 giờ dự Họp Ban chỉ đạo 364, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Thứ Ba

10/07/2018

 Sáng

8 giờ dự Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo CCHC của Chính Phủ, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Hội thảo giải pháp số hóa hồ sơ văn bản, tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử,t ại HT C TT HCCT tỉnh

Sở TTTT

Đ/c Thu, CVP

Thanh tra việc thực hiện các quy định của PLLĐ, ATVSLĐ, BHXT tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (10-13/7)

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ (10-12/7)

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay giải quyết việc làm tại các dự án trên địa bàn tỉnh (10-13/7)

Đ/c Việt, TP.VLTL

P.VLTL

Chiều

14 giờ Nghiệm thu hoàn thành bàn giao gói thầu số 11, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

CTCP ĐT và PT Tân Phước Thịnh

P.KHTC

Thứ Tư

11/07/2018

Sáng

7 giờ 30 dự lễ trao học bổng do Công ty Thép Miền Nam tài trợ, và cặp học sinh, xe đạp do Qũy BTTE tỉnh tài trợ cho học sinh có HCĐB, tại HT B TT HCCT tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.BVCSTE-BĐG

8 giờ Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), tại HT A TT HCCT tỉnh

Đảng ủy Khối CQ

Theo thư mời

8 giờ 30 dự Hội nghị sơ kết Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại HT C TT HCCT tỉnh

BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Hội nghị tập huấn "Kỹ năng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật" năm 2018, tại HT C2 TT HCCT tinhr

UBND tỉnh

Văn phòng

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 12/07/2018

 Sáng

8 giờ Làm việc với Thanh tra tỉnh về phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, tại Phòng Họp Sở

Thanh tra tỉnh

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.Thanh tra

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 13/07/2018

 Sáng

8 giờ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, tại HT B TT HCCT tỉnh (13,14/7)

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

 8 giờ Tập huấn phần mềm quản lý thông tin trẻ em chocán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã, tại Trung tâm GDTX thành phố Bà Rịa

Đ/c Trâm, TP.BVCSTE-BĐG

P.BVCSTE-BĐG

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 14/07/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động tại thị xã Phú Mỹ

LĐLĐ

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 15/07/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
MAI VĂN THU