Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 27 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 02/07/2018 đến 06/7/2018)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 02/07/2018

Sáng

7 giờ 20 Dự Lễ chào cờ đầu tuần tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

Tham dự lớp tập huấn về bình đẳng giới (02-07/7), tại tỉnh Quảng Ngãi

Bộ LĐTBXH

Đ/c Ngà, PTP.BVCSTE-BĐG

7 giờ 30 dự Phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương, tại VP UBND tỉnh (cả ngày)

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

 

 

 

Thứ Ba

03/07/2018

 Sáng

8 giờ 30 Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, tại HT UBND tp Bà Rịa

BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 Dự Họp Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 15, tại VP HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

08 giờ 30 Nghe báo cáo việc xử lý trách nhiệm đối với người đại diện vốn nhà nước tại công ty CP phát triển cây xanh và đô thị Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Việt, TP.VLTL

Kiểm tra công tác thực hiện chính sách trợ cấp xã hội tại các huyện trên địa bàn tỉnh (03,04/7)

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh (03,03/7)

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Chiều

14 giờ Họp TtrUB về việc nghe b/c hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2018, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Vũ, TP.KHTC

Thứ Tư

04/07/2018

Sáng

8 giờ dự Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 22/NĐ-CP về hòa giải thương mại, tại HT C TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

P.CSATLĐ

8 giờ dự Hội thảo "Triển khai thực hiện NQ 28-NQ/TW về cải các chính sách bảo hiểm xã hội", tại Đà Nẵng

Bộ LĐTBXH

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

9 giờ dự Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2018, tại Cục thống kê tỉnh

Cục thống kê tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

10 giờ 30 Tiếp, làm việc với đoàn công tác TP Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Chiều

13 giờ 30 dự Hội nghị "Tổng kết Dự án hỗ trợ doanh ngiệp nhỏ và vừa – Bài học thực tiễn cho doanh nghiệp Việt Nam từ phương pháp quản trị Nhật Bản", tại HT C2 TT HCCT tỉnh

Sở Công thương

Đ/c Triều, TP.DN

14 giờ Họp Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

 

Thứ Năm 05/07/2018

 Sáng

8 giờ 30 Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống sò ốc mỹ nghệ, thành phố Vũng Tàu và muối huyện Long Điền trong năm 2018, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở NN&PTNT

P.DN

8 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Chiều

14 giờ  Họp về việc giải quyết kiến nghị của người lao động thuộc Cty TNHH Đóng Tàu và Cơ khí hàng hải SG, tại phòng họp Sở

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

Thứ Sáu 06/07/2018

 Sáng

8 giờ Hội nghị Chiến dịch thanh tra lao động năm 2018 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, tại HT C TT HCCT tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

P.Thanh tra

8 giờ 30 dự Hội nghị sơ kết Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tại HT C TT HCCT tỉnh

BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

8 giờ dự Tập huấn giảng viên nguồn cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động và điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018, tại Đà Nẵng

Cục Việc làm

Đ/c Việt, TP.VLTL

8 giờ 30 dự Hội nghị trực tuyến "Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở", tại HT Viettel

Sở Y tế

P.CSATLĐ

8 giờ Họp Chi ủy cơ quan Sở, tại phòng Họp Sở

Đ/c Hồng, Bí thư Chi bộ

Đảng ủy viên

Chiều

13 giờ 30 Trực tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở

Thanh tra Sở

14 giờ Làm việc với người lao động và người sử dụng lao động Công ty TNHH Đóng Tàu và Cơ khí hàng hải SG, tại Công ty TNHH  Đóng Tàu và Cơ khí hàng hải SG

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

P.CSATLĐ

14 giờ Họp Chi bộ cơ quan Sở, tại Hội trường Sở

Đ/c Hồng, Bí thư Chi bộ

Đảng viên CQ

Thứ Bảy 07/07/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

15 giờ dự Chương trình tọa đàm trên sóng truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Đài PTTH tỉnh

Đài PTTH tỉnh

Đ/c Hùng, TP.CSATLĐ

Chủ nhật 08/07/2018

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, NCC

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
ĐẶNG THỊ HẠNH