Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 02-2021

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 11/01/2021

Sáng

07 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

 

08 giờ 00 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021", tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

BGĐ Sở; TP cơ quan Sở; Thủ trưởng ĐVTT

VP

 

08 giờ 00 Tham dự lễ trao quà Tết Tân Sửu cho Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân (TP. Vũng Tàu).

UBND tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

NCC

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00 Dự  Hội nghị Tổng kết "Năm Dân vận khéo" 2020; sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 20-20 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, gắn với việc trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2018 – 2020

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Thứ Ba

12/01/2021

Cả ngày

Khảo sát, xác minh thực tế đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở theo nội dung đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng, trên địa bàn tỉnh.

(03 ngày: 12-14/01/2021)

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. NCC

 

72A – 00125

(Sáng)

Sáng

09 giờ 00, Dự Hội nghị Ban chấp hành tỉnh hội và Tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2021 kỳ họp lần thứ 4, NK 2016 – 2021, tại Nhà hàng Gành Hào 2, số 9 Hạ Long, P2, TPVT

Hội Nạn nhân CĐ DC/DIOXIN&BTXH tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00  Họp Chi bộ HC-BTXH, tại Hội trường Sở (Tầng 3)

 

BGĐ Sở

 

VP chuẩn bị Hội trường

Thứ Tư

13/01/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 Hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2020.

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

14 giờ 00 Dự Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Sở, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội năm 2020, tại HT Sở Du lịch, tầng 5.

Sở Du lịch (Khối trưởng)

Đ/c My – PGĐ;

Đ/c Đoàn – PCVP Sở

 

 

Thứ Năm 14/01/2021

Cả ngày

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 00  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 07, Khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023), tại Liên đoàn lao động tỉnh.

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

09 giờ 15 Dự lễ trao quyết định điều động đồng chí Mai Minh Quang về công tác tại Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 15/01/2021

Sáng

08 giờ 00', Dự Hội nghị UBMTTQVN tỉnh BRVT lần thứ 5, NK 2019 – 2024 để Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021; Sơ kết 05 năm thi hành Luật MTTQVN, tại HT UBMTTQ VN tỉnh

UBMTTQ VN tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 16/01/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 17/01/2021

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Mai Văn Thu