Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 47-2020

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai 23/11/2020

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 00, Dự Hội nghị tổng kết phong trào Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2020, tại KS Công Đoàn (Tp. Vũng Tàu).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

08 giờ 25, Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười - QH khóa XIV tại P. Phước Trung – Tp. Bà Rịa.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười - QH khóa XIV tại Huyện Xuyên Mộc.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Thứ Ba

24/11/2020

Sáng

08 giờ 00, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười - QH khóa XIV tại Huyện Long Điền.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

9g30 đến 10g – Thông qua Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiên ma túy công lập và gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh – Phòng họp 511- HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

Ban VH-XH

Đ/c Khánh – PGĐ Sở; P. PCTNXH

 

Chiều

14 giờ 00, Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười - QH khóa XIV tại huyện Đất Đỏ.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Thứ Tư

25/11/2020

Sáng

8g: Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020

UBND huyện Xuyên Mộc

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Chiều

14g Họp nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH -QPAN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021- Phòng họp BTV Tỉnh ủy tầng 3

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Năm 26/11/2020

Sáng

Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (Từ ngày: 26-29/11/2020)

Cao đẳng kỹ thuật công nghệ

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

Họp cơ quan sở (Dự kiến)

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

Lãnh đạo phòng cơ quan Sở

VP chuẩn bị

Hội trường

Thứ Sáu 27/11/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

13 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào "Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giài và giảm nghèo bền vững", tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hội Nông dân

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Bảy (28/11/2020)

Sáng

 

 

 

 

Chủ nhật (29/11/2020)

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Anh Đoàn