Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 43-2020

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

26/10/2020

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 00, Tham dự lớp tập huấn về điều trị nghiện, tại Khách sạn Royal Tp. Vũng Tàu.

Cục PCTNXH

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00, Làm việc với Phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. LĐVLTL

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

27/10/2020

Cả ngày

Khảo sát hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, tại Tp. Bà Rịa. (02 ngày: 27, 28/10/2020)

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. NCC

72A – 00125

(Sáng)

Sáng

08 giờ 30, Dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển KTXH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 - 2020), tại Hội trường C2 – TTHN tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Làm việc với Phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Danh – GĐ Sở

PGĐ Sở, Lãnh đạo VP,  TTra, Tập thể P. LĐVLTL

VP chuẩn bị

Hội trường;

P. LĐVLTL chuẩn bị Tài liệu

Thứ Tư

28/10/2020

Sáng

08 giờ 00, Tham gia Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh, tại Tx. Phú Mỹ.

Ban VH-XH

HĐND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; P. QLGDNN, P. BTXH

72C-0771

(Minh)

08 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

09 giờ 00, Kiểm tra lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại Lan Rừng Resort, Phước Hải – Đất Đỏ.

 

Đ.c Khánh – PGĐ Sở; P. QLGDNN

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

14 giờ 00, Dự Hội nghị về công tác cán bộ, tại Hội trường B – Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

14 giờ 30, Tham dự bàn giao Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên vào Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, tại Phòng họp - Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; VP Sở, P. KHTC, TTDVVL

 

Thứ Năm 29/10/2020

Sáng

08 giờ 00, Dự Kỳ họp thứ Mười Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 30/10/2020

Sáng

08 giờ 30, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở LĐTBXH về thực hiện "Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh" và khảo sát "Công tác rà soát, xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh và Đề án giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025", tại Hội trường Sở (Tầng 3).

HĐND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; P. QLGDNN, P. BTXH, P. KHTC

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (24/10/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật (25/10/2020)

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Mai Văn Thu