Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 42-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

19/10/2020

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 30, Dự họp mặt truyền thống nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

Hội LHPN tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Làm việc với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, tại BĐD Người cao tuổi tỉnh.

BĐD Người cao tuổi tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; P. BTXH

 

Thứ Ba

20/10/2020

Sáng

07 giờ 30, Dự họp mặt "Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10", tại Tp. Vũng Tàu.

VCCI

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

08 giờ 30, Tiếp đoàn Đảng ủy Khối kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 04 và 18 của BCH TW Đảng khóa XII, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

ĐUKCQDN

Ban Thường vụ; BCH Đảng bộ Sở

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

16 giờ 00, Họp thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Côn Đảo, tại VP UBT (P. 302).

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; P. LĐVLTL

 

Thứ Tư

21/10/2020

Cả ngày

Tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện "Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020" và khảo sát "Công tác rà soát, xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh và Đề án giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025", trên địa bàn tỉnh.

(02 ngày: 21,22/10/2020)

HĐND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở; P. BTXH, P. QLGDNN

72C-0771

(Minh)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 22/10/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp thẩm định, xét, công nhận xã Xuyên Mộc - huyện Xuyên Mộc, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, tại Hội trường UBND xã Xuyên Mộc – huyện Xuyên Mộc.

Sở NN&PTTT

Đ/c Khánh – PGĐ Sở; Đ/c Tín – PTP. QLGDNN

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 23/10/2020

Sáng

08 giờ 00, Dự sinh hoạt chuyên đề đối với cán bộ đảng viên năm 2020, tại Khu di tích lịch sử địa đạo Long Phước, xã Long Phước, Tp. Bà Rịa.

Chi bộ CSTVĐTNMT

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A – 00125

(Sáng)

08 giờ 00,  Dự Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020); tập huấn công tác vận động nữ CNVCLĐ và chính sách lao động nữ, tại Hội trường A – Trung tâm Hành chính tỉnh

LĐLĐ tỉnh

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (24/10/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật (25/10/2020)

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu