Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 33-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

17/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tại Hội trường Sở (Lầu 3).

Đ/c Danh – GĐ Sở

BGĐ Sở,

Các Trưởng, Phó phòng

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 00, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo dự thảo QĐ thay thế Quyết định 419/QĐ-UBND về hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. NCC chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba

18/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp Sơ kết công tác phòng chống, tội phạm 06 tháng đầu năm 2020, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Làm việc với phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. LĐVLTL

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 30, Dự họp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tại Hội trường Công an tỉnh.

Công an tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Tư

19/8/2020

Sáng

 

08 giờ 30, Làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

BGĐ TTDVVL

VP chuẩn bị Phòng họp

08 giờ 30, Họp thẩm tra tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, tại VP HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

09 giờ 30, Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 20/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội VII và rút kinh nghiệm Đại hội cấp trên cơ sở, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 21/8/2020

 Sáng

08 giờ 30, Hội nghị công tác cán bộ, tại  Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Khảo sát Trung tâm dịch vụ việc làm (Cơ sở 1), Tp. Vũng Tàu.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

TTDVVL

72A-00125 (Sáng)

08 giờ 30, Họp thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tại Phòng họp A1 – Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (Phim tập 4; trang trí Hội trường), tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Bảy 22/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 23/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Mai Văn Thu