Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 32-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

10/8/2020

Sáng

09 giờ 00, Làm việc với Phòng Bảo trợ xã hội, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

VP chuẩn bị Phòng họp

09 giờ 15, Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy: Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19; kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 30, Họp đánh giá công tác chuẩn bị trước khi tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. QLGDNN, thành viên đoàn dự thi

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

11/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp thẩm tra tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 04/8/2020 và Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh.

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

12/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo dự thảo QĐ thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND về hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, tại  VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. NCC chuẩn bị tài liệu

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 13/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 14/8/2020

 Sáng

08 giờ 30, Làm việc với Phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. LĐVLTL

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 15/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 16/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Mai Văn Thu