Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 31-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

03/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến đối thoại với doanh nghiệp - tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy SXKD trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh, tại  VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện Quy chế làm việc của UBKTTU nhiệm kỳ 2015 – 2020, tại Hội trường B- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

Thứ Ba

04/8/2020

Cả ngày

08 giờ 00, Dự Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, tại  Hội trường B- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

 Sáng

08 giờ 30, Khảo sát Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh - Cơ sở 2 (Số 764 CMT8, P. Long Toàn, Tp. Bà Rịa).

Đ/c My – PGĐ Sở

Lãnh đạo TTDVVL

72A-00125

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

05/8/2020

Cả ngày

08 giờ 00, Dự Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, tại  Hội trường B- Trung tâm Hội nghị tỉnh.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

Làm việc với Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy. (TX. Phú Mỹ)

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. PCTNXH

72A-00125

(Sáng)

Thứ Năm 06/8/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở KHCN

Đ/c My – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2020, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Sáu 07/8/2020

 Sáng

Dự Chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đất Đỏ, tại Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ.

Huyện ủy Đất Đỏ

Đ/c Danh – GĐ Sở

72M-00009

(Thanh)

Chiều

14 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo dự thảo QĐ thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND về hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

(P. NCC chuẩn bị tài liệu)

Thứ Bảy 08/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 09/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu