Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 30-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

27/7/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 00,  Nói chuyện chuyên đề về dự phòng điều trị nghiện ma túy, tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Đ/c Khánh – PGĐ Sở; đ/c Hương – PTP. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

08 giờ 00, Dự họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2021 Lĩnh vực Khoa học Xã hội – Ngành Pháp luật và Giáo dục, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở KH&CN

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Chiều

15 giờ 00, Họp Ban chỉ đạo Covid-19, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

 

Thứ Ba

28/7/2020

 Sáng

08 giờ 30, Dự họp Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp thẩm tra về việc xem xét, phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường trục Bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

29/7/2020

Sáng

07 giờ 30, Dự Đại hội Đảng bộ huyện Xuyên Mộc, tại Hội trường UBND huyện Xuyên Mộc.

UBND huyện Xuyên Mộc

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét, công nhận xã Bình giã và xã Bình Trung huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tại huyện Châu Đức.

Sở NN&PTNT

Đ/c Khánh – PGĐ Sở; P. QLGDNN

72C-0771

(Minh)

Chiều

14 giờ 00, Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lần thứ III/2020, tại Hội trường Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Năm 30/7/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 31/7/2020

 Sáng

08 giờ 30, Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong Qúy II/2020 do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thuyết trình, tại Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Ban Giám đốc Sở

 

Dự Chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ, tại Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ.

 

Đ/c Danh – GĐ Sở

72M-00009

(Thanh)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 01/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 02/8/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu