Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 29-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

20/7/2020

Cả ngày

Dự Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Trung tâm hành chính tỉnh.

(03 ngày: 20,21,22/7/2020)

ĐUKCQ&DN

Theo Giấy mời triệu tập

 

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

Chiều

14 giờ 00, Thăm, tặng quà AHLLVT, BMVNAH, ĐTCS, tại Tp. Bà Rịa , Tp. Vũng Tàu.

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở, đ/c Đài Trang – PTP. BTXH

72A-00125

(Sáng)

14 giờ 00, Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 31, tại VP HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Ba

21/7/2020

 Sáng

08 giờ 30, Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Dự họp thẩm tra Tờ trình số 97/TTr-UBND về việc đề nghị cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, tại VP HĐNT tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Tư

22/7/2020

Sáng

Đoàn Chủ tịch Quốc hội thăm tặng quà BMVNAH các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

ĐBQH

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 23/7/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00, Thăm, tặng quà AHLLVT, tại huyện Xuyên Mộc, Tp. Bà Rịa , Tp. Vũng Tàu.

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở, đ/c Thu - CVP

72C-0771

(Minh)

Thứ Sáu 24/7/2020

Sáng

07 giờ 00, Dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

UBND tỉnh

GĐ, các PGĐ;

Các Trưởng, Phó phòng

72C-0771

(Minh)

07 giờ 30, Thăm, tặng quà BMVNAH, ĐTCS, tại huyện Xuyên Mộc, Tp. Bà Rịa , Tp. Vũng Tàu.

 

Đ/c My – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 25/7/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 26/7/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

17 giờ 00, Viếng các đền thờ liệt sĩ.

 

Đ/c Danh – GĐ Sở;

Đ/c Thu – CVP

72M-00009

(Thanh)

17 giờ 00, Viếng các đền thờ liệt sĩ.

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở;

Đ/c Đài Trang – PTP. BTXH

72C-0771

(Minh)

17 giờ 00, Viếng các đền thờ liệt sĩ.

 

Đ/c My – PGĐ Sở;

VP sx Xe

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu