Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 28-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

13/7/2020

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

Chiều

14 giờ 00, Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 31, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Ba

14/7/2020

 Sáng

07 giờ 30, Dự khai mạc Chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" – năm 2020 "Kết nối dòng máu Việt", tại TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh (Tp. Vũng Tàu).

BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện

Đ/c My – PGĐ Sở

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 00, Dự Hội nghị tập huấn "Quy trình hiểu về nghiện và điều trị nghiện ma túy; Kỹ năng giao tiếp với người sử dụng ma túy", tại Hội trường C2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. PCTNXH

 

08 giờ 30, Dự Hội nghị về công tác cán bộ, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Thẩm tra về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

09 giờ 30, Họp Thẩm tra về việc xin ý kiến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của VP HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh (P.501)

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

15/7/2020

Sáng

07 giờ 30, Dự lễ ra quân đợt "Cao điểm Tấn công trấn áp tội phạm"  tại Công an tỉnh.

Công an tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 00, Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội", tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c My – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh  Cho ý kiến về dự kiến Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện các Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

13 giờ 30, Tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Sở Nội vụ

Đ/c Khánh – PGĐ Sở, đ/c My – PGĐ Sở

 

Thứ Năm 16/7/2020

Sáng

Dự Hội nghị trực tuyến ngành LĐTBXH

Bộ LĐTBXH

Sở LĐTBXH, P. LĐTBXH các huyện, tx, tp.

 

08 giờ 00, Họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, tại VP UBND tỉnh (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 17/7/2020

Cả ngày

Thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tài Kỳ họp thứ Mười Bảy – HĐND tỉnh khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021, tại Hội trường Thị ủy Phú Mỹ.

HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

 

 

 

 

 Sáng

08 giờ 00, Dự Hội nghị giao ban nghiệp vụ với các địa phương, cơ sở khu vực phía Nam, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng cục GDNN – Bộ LĐTBXH

Đ/c Hồng – PGĐ Sở; đ/c Triều – Tp. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 18/7/2020

Sáng

08 giờ 30, Dự các Hội nghị về công tác cán bộ, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 19/7/2020

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Mai Văn Thu