Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 27-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai

06/7/2020

Cả ngày

Kiểm tra công tác giảm nghèo năm 2020 tại các xã và làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Long Điền, Đất Đỏ, TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu. (04 ngày: 06,08,09,10/7/2020)

Đ/c My – PGĐ Sở

P. BTXH

72A-00125

(Sáng)

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

Chiều

14 giờ 30, Họp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định thành lập trung tâm GDNN Việt An, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Danh – GĐ Sở

Theo Thư mời số 52/GM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

07/7/2020

Cả ngày

08 giờ 30, Dự Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, tại Tp. HCM.

Bộ LĐTBXH

Đ/c My – PGĐ Sở

72A-00125

(Sáng)

 Sáng

08 giờ 00, Họp Hội đồng Kỷ luật, tại Hội trường Sở.

Đ/c Danh – GĐ Sở

Theo Thư mời số 54/GM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị

Hội trường

08 giờ 30, Dự cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ NSNN để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT đến năm 2025, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

09 giờ 45, Họp Thẩm tra về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020, tại  VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Tư

08/7/2020

Sáng

08 giờ 00, Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Hội LHPN tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 của BCĐ Trung ương tại tỉnh, tại VP UBT (P. 301)

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Thẩm tra các Tờ trình liên quan đến đất đai của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Mười Bảy HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

10 giờ 00, Họp thẩm tra về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để thực hiện các dự án Lan Anh, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 09/7/2020

Cả ngày

Tham gia Hội nghị tập huấn Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, tại tỉnh Vĩnh Phúc. (02 ngày: 09,10/7/2020)

Cục Lao động – Bộ LĐTBXH

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

Sáng

08 giờ 30, Họp Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, tại VP HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND tỉnh

Ban KT-NS

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và nguyên tắc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạng 2021 – 2025, tại  VP UBT (P. 301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Sáu 10/7/2020

Cả ngày

08 giờ 00, Dự Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, tại Bảo tàng Quân khu 7 – Tp. HCM.

Hội Hỗ trợ GĐLS Tp. HCM

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 Sáng

08 giờ 00, Hội nghị giao ban công tác Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2020, tại Hội trường Sở.

Đ/c Danh – GĐ Sở

Theo Thư mời số 53/GM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 11/7/2020

Sáng

08 giờ 00, Dự Lễ khánh thành Bảo tàng tỉnh BR-VT, tại Bảo tàng tỉnh (P1 – Tp. Vũng Tàu).

UBND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 12/7/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Mai Văn Thu