Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 25-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai 22/6/2020

Cả ngày

Kiểm tra định kỳ công tác bảo trợ xã hội Quý II năm 2020, tại Trung tâm xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già neo đơn.

Đ/c My – PGĐ Sở

Đ/c Cánh – TP. BTXH

72A-00125

(Sáng)

Tham gia đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP.

UBMTTQVN tỉnh

Đ/c Phi Hùng – TP. LĐVLTL

 

Sáng

07 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

07 giờ 30, Kiểm tra giám sát hoạt động điểm tư vấn tại xã Long Phước và phường Kim Dinh – TP Bà Rịa

 

P. PCTNXH

Đăng ký xe

09 giờ 00, Tham gia ghi hình phóng sự Nối Kết Yêu Thương, tại huyện Châu Đức.

Tổ chức The VinaCapital

Đ/c Ngà, đ/c Hiệp – P. BTXH

72C-0771

(Minh)

Chiều

14 giờ 00, Họp bàn về việc thực hiện triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao.

Sở Văn hóa và Thể thao

Đ/c Đoàn – Phó CVP

 

14 giờ 00, Họp Ban chỉ đạo Covid-19, tại VP UBT (P. 302).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh - PGĐ Sở

 

14 giờ 00, Họp Xử lý vướng mắc, khó khăn trong việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị, tại VP UBT (P. 307).

UBND tỉnh

P. LĐVLTL

 

Thứ Ba

23/6/2020

Cả ngày

Tiếp xúc cử tri trực tuyến sau kỳ họp thứ chín – Quốc hội khóa XIV, tại VP UBT (P. 301)

Đoàn ĐBQH tỉnh

P. LĐVLTL

 

Tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Cục GDNN

Đ/c Triều – TP. QLGDNN

72C-0771

(Minh)

Tham dự Hội nghị chuyên đề về bảo trợ xã hội  do Cục Bảo trợ xã hội tổ chức, tại tỉnh Nghệ An. (Từ ngày 23-25/6/2020)

Cục Bảo trợ xã hội

Đ/c My – PGĐ Sở, đ/c Cánh -TP.BTXH

72A-00125

(Sáng)

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về LĐ, ATVSLĐ theo Quyết định số 527/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở, tại Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (Từ ngày 23-26/6/2020)

Thanh tra Sở

Đại diện: LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN, Sở XD

 

 Sáng

08 giờ 30, Họp thống nhất thực hiện mô hình một cửa tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tại Hội trường Sở (Lầu 3).

Đ/c Danh – GĐ Sở

Theo Thư mời số 46/GM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị

Hội trường

08 giờ 30, Dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh BR-VT lần thứ V (2020-2025), tại Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, tại VP UBT (P. 501).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Tư

24/6/2020

Sáng

07 giờ 30,  Kiểm tra giám sát thực hiện công tác tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, tại TT Ngãi Giao - huyện Châu Đức.

 

P. PCTNXH

 

08 giờ 00, Dự Hội thi Công tác xã hội và học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, tại Trung tâm Xã hội.

Trung tâm Xã hội

Đ/c Thu – CVP Sở

72C-0771

(Minh)

08 giờ 00, Dự Lễ khai trương Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng, tại Trung tâm Văn hóa – HTCĐ phường Long Toàn.

UBND phường Long Toàn

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 30, Họp Công bố dự thảo Kết luận thanh tra tình hình thực hiện Qũy bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh BR-VT, từ năm 2014 đến tháng 9/2019, tại Phòng họp A – Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh

P. LĐVLTL

 

08 giờ 30, Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện việc thực hiện đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Liên đoàn lao động tỉnh

Đ/c Ngà – PTP. BTXH, đ/c Trâm – BCH CĐCS

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025,  tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

14 giờ 00, Dự cuộc họp thẩm tra các tờ trình do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

14 giờ 00, Họp Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" và "Ban Cứu trợ tỉnh 6 tháng năm 2020", tại UB MTTQ VN tỉnh.

UB MTTQVN tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Năm 25/6/2020

 Cả ngày

Dự Hội thảo khu vực miền Nam "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS", tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy ban các vấn đề xã hội

Đ/c Hương – PTP. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

Sáng

08 giờ 00, Dự Hội nghị tập huấn về công tác đấu tranh và bảo vệ Nhân quyền năm 2020, tại Công an tỉnh BR-VT.

Công an tỉnh

VP Sở

 

08 giờ 00, Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 (trực tuyến với các địa phương), tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

08 giờ 00, Họp giải trình Kết luận thanh tra về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại Hội trường Sở.

Đ/c Danh – GĐ Sở

P. QLGDNN, P. KHTC, Sở TC

VP chuẩn bị

Hội trường

08 giờ 30, Dự cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "giải pháp giảm nghèo bền vững", tại Hội trường TTVHTT-TT huyện Đất Đỏ.

HĐND huyện Đất Đỏ

Đ/c Đài Trang – PTP. BTXH

 

Chiều

13 giờ 00, Kiểm tra giám sát thực hiện công tác tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, tại Xã Kim Long - huyện Châu Đức.

 

P. PCTNXH

Đăng ký xe

Thứ Sáu 26/6/2020

 Sáng

06 giờ 00, Dự Lễ Mitting- diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, tại UBND huyện Xuyên Mộc.

UBND huyện Xuyên Mộc

Đ/c Khánh – PGĐ Sở + P. PCTNXH

72A-00125

(Sáng)

07 giờ 30, Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tại Cơ Sở tư vấn Điều trị nghiện ma túy

 

P. PCTNXH

Đăng ký xe

08 giờ 00, Phối hợp tổ chức tập huấn tư vấn hướng nghiệp cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ, tại huyện Long Điền.

 

P. QLGDNN

Đăng ký xe

08 giờ 00, Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao năm 2020 về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình Biển Đông, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Giám đốc/

Phó Giám đốc

 

08 giờ 00, Dự Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại Công an huyện Long Điền.

Công an huyện Long Điền

 

P. PCTNXH

08 giờ 30, Dự cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, tại VP HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, tại Hội Nông dân tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

09 giờ 00, Họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, tại Phòng họp Sở (Lầu 5)

 

Đ/c Hùng, đ/c Trâm, đ/c Hạnh – P. LĐVLTL

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 27/6/2020

Sáng

08 giờ 30, Dự lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao

P. BTXH

 

08 giờ 00, Tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2017-2020, tại Hội trường huyện ủy Lon Điền – TTHC huyện Long Điền.

Trường trung cấp y tế

P. QLGDNN

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 28/6/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     TL.GIÁM ĐỐC/ CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                         Mai Văn Thu