Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 21-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai 25/5/2020

Sáng

07 giờ 30, Họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại công chức, viên chức và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, tại Phòng họp Sở (lầu 3).

Đ/c Danh – GĐ Sở

Theo Thư mời số  38/TM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị Phòng họp

08 giờ 30, Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung:  UBND tỉnh báo cáo về Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, tại  Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Nghe báo cáo việc ban hành Chương trình hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh giai đoạn 2020-2025, tại VP UBT (P.301).

UBND tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

 

09 giờ 00,  Làm việc với Công ty CP Xây dựng số 5 và Công ty Công ty CP Xây dựng và Giải pháp công nghệ Môi trường Việt Nam, tại Phòng Tiếp dân.

P. Thanh tra

 

 

Chiều

14 giờ 00, Kiểm tra công tác thực hiện chi trợ cấp cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tại xã Châu Pha – Tx. Phú Mỹ.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

P. BTXH, P. NCC, P. LĐVLTL

72A-00125

(Sáng)

14  giờ 00,  Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW  khoá XII, tại Phòng họp – VP Tỉnh ủy (Tầng 3).

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

Thứ Ba

26/5/2020

 Sáng

07 giờ 30, Kiểm tra tình hình hoạt động điểm tư vấn, tại xã Phước Tỉnh – Long Điền

 

Đ/c Hương, đ/c Hà, đ/c Giảng – P. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

08 giờ 00, Tham dự họp sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2020, tại CS TV&ĐT NMT

 

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

72A-00125

(Sáng)

09 giờ 00, Họp thông qua dự thảo báo cáo chuẩn bị làm việc với Thủ tướng Chính phủ, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

 

 

09 giờ 00,  Làm việc với Công ty Cổ phần Huấn luyện kỹ thuật An toàn khu vực 2, tại Phòng Tiếp dân.

P. Thanh tra

 

 

Chiều

14 giờ 00,  Làm việc với Công ty TNHH MTV Xây dựng An toàn lao động Đại Nam, tại Phòng Tiếp dân.

P. Thanh tra

 

 

14 giờ 00, Họp ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, tại VP UBT (P. 307)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

14 giờ 00, Họp xem xét nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

P. LĐVLTL

Theo cv số 1418 và 1419/SLĐTBXH-LĐVLTL

VP chuẩn bị phòng họp

Thứ Tư

27/5/2020

Cả ngày

Tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên năm 2020, tại trường Cao đẳng nghề Dầu khí.

 

P. QLGDNN

Đăng ký xe

Đi khám sức khỏe, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

72M-00009

(Thanh)

Sáng

07 giờ 30, Tuyên truyền Phòng chống TNXH, tại Cơ sở TV&ĐTNMT.

 

Đ/c Sơn, đ/c Phúc – P. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

8 giờ 00, Phối hợp với Sở Xây dựng đi thẩm định nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 45/2017/NQ-HĐND trong năm 2020, tại xã Tân Hòa, Tân Hải, thị xã Phú Mỹ.

 

Phòng BTXH

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 30, Kiểm tra chất lượng thi công và an toàn lao động công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường, tại Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Sở Xây dựng

P. Thanh tra

 

08 giờ 30, Họp thẩm định xét công nhận thôn (ấp) hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019, tại Hội trường Ban Dân tộc

Ban Dân tộc

Đ/c My – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Thông qua dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, tại VP UBT (P.302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

14 giờ 00, Kiểm tra tình hình hoạt động điểm tư vấn, tại  xã Long Phước – Bà Rịa

 

Đ/c Hương, đ/c Hà, đ/c Giảng – P. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

14 giờ 00, Làm việc với Công ty TNHH TMDV Dầu khí Glocom, tại TP.Vũng Tàu

 

Đ/c Điểu – Chánh Thanh tra

 

Thứ Năm 28/5/2020

 Cả ngày

Tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên năm 2020, tại trường Trung cấp Kỹ thuật công nghệ Phước Lộc.

 

P. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Sáng

08 giờ 30, Nghe dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động về "phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2020-2025, tại VP UBT (P.307).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

 P. BTXH chuẩn bị Tài liệu

09 giờ 30, Nghe báo cáo việc giải quyết nợ quỹ BHXH của C/ty TNHH Metacor VN, tại VP UBT (P.307).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Thăm và làm việc, tại Nhà Xã hội Long Hải.

Đ/c My – PGĐ Sở

P. BTXH

72C-0771

(Minh)

Thứ Sáu 29/5/2020

 Cả ngày

Tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên năm 2020 tại trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

 

P. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Sáng

07 giờ 30, Kiểm tra tình hình hoạt động điểm tư vấn, tại  phường Rạch Dừa – Vũng Tàu.

 

Đ/c Sơn, đ/c Phúc – P. PCTNXH

72C-0771

(Minh)

09 giờ 00,  Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, tại Hội trường Sở.

Đ/c Danh – GĐ Sở

Thành viên HĐ ATVSLĐ tỉnh,…

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

14 giờ 00, Làm việc với Công ty TNHH Cơ khí Xây lắp và Thương mại Duy Kha, tại Phòng Tiếp dân.

P. Thanh tra

 

 

Thứ Bảy 30/5/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 31/5/2020

Sáng

6 giờ 30, Khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020 cho cán bộ, tại Bệnh viện Bà Rịa

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở, đ/c Hồng – PGĐ Sở, đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          TL.GIÁM ĐỐC

                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                          (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                     Mai Văn Thu