Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 20-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

(Từ 18/5-22/5/2020)

Tham gia đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán quỹ phòng chống thiên tai năm 2020, tại địa bàn tỉnh.

Sở NNPTNT

Đ/c Hiếu – P. BTXH

 

Thứ Hai 18/5/2020

Sáng

07 giờ 30, Dự Lễ bàn giao huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong diễn tập (CH-20), tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

UBND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

72M-00009

(Thanh)

Chiều

13 giờ 30, Tập huấn Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho các cán bộ xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh, tại Hội trường C- TTHC tỉnh.

 

P. LĐVLTL

 

14 giờ 30, Tham dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 30: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát "việc thực hiện phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng (logistics) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu", tại Văn phòng HĐND tỉnh (P. 501).

HĐND Tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Ba

19/5/2020

 Sáng

07 giờ 30, Kiểm tra thực tế việc treo băng rôn của đơn vị cung cấp dịch vụ và khảo sát địa điểm những gia đình người lao động bị tai nạn lao động.

 

P. TTra

Đăng ký xe

08 giờ 00, Kiểm tra tốt nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ, tại Trường TCNGTVT.

 

Đ/c Phượng – P. QLGDNN

 

08 giờ 00, Tham dự Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh…, tại  VP UBT (P. 301)

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Lấy ý kiến về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH, tại Phòng họp Sở.

 

P. LĐVLTL, Các Sở, ngành

VP chuẩn bị Phòng họp

08 giờ 30, Dự Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và trao thưởng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Hội trường B).

Tỉnh Ủy

Đ/c Hồng – PGD Sở

 

08 giờ 30, Kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của người dân, tại Sở Nội vụ (Phòng họp 201).

Sở Nội vụ

Đ/c My – PGĐ Sở, Đ/c Cánh - TP. BTXH

 

09 giờ 00, Kiểm tra tốt nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ, tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh.

 

Đ/c Tín – P. QLGDNN

 

Chiều

13 giờ 30, Cục NCC - Bộ LĐTBXH Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ—TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Trụ sở UBND phường Kim Dinh.

Đ/c Danh – GĐ Sở

P. NCC, P. BTXH, P. LĐVLTL

72C-0771

(Minh)

14 giờ 00,  Nghe báo cáo chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong khu BTTN BC-PB, tại VP UBT (P.301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Triều – TP. QLGDNN

 

14 giờ 30, Cục NCC – Bộ LĐTBXH Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Hội trường Sở

Bộ LĐTBXH

BGĐ Sở, P. BTXH, P. NCC, P.LĐVLTL, VP

VP chuẩn bị

Hội trường

Thứ Tư

20/5/2020

Sáng

07 giờ 30, Đi thăm gia đình người lao động bị tai nạn lao động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, tại địa bàn tỉnh.

Đ/c Danh – GĐ Sở

CV số 1351/SLĐTBXH-TTr

72C-0771

(Minh)

 

07 giờ 30,  Kiểm tra tình hình hoạt động điểm tư vấn, tại xã Xà Bang, TT Ngãi Giao – Châu Đức

 

Đ/c Hương – PTP, Đ/c Giảng – P. PCTNXH

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 00, Kiểm tra tình hình triển khai chính sách Nghị quyết 42/NQ-CP tại một số huyện/thành phố/thị xã.

 

P. LĐVLTL

 

08 giờ 30, Tham dự "Hội thảo về định hướng, các giải pháp tăng cường Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh", tại Hội trường C2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND Tỉnh

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

Chiều

14 giờ 00, Dự họp Thẩm định các trường hợp đề nghị tinh giản biên chế đợt 2/2020 theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tại Hội trường 307 – Sở Nội vụ

Tổ Thẩm định Đề án TGBC

Đ/c Thu – CVP Sở

 

14 giờ 00, Kiểm tra điều kiện đăng ký họat động giáo dục nghề nghiệp, tại Công ty cổ phần đào tạo kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

 

P. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Thứ Năm 21/5/2020

 Sáng

07 giờ 30,  Kiểm tra tình hình hoạt động điểm tư vấn, tại  TT Phước Bửu – Xuyên Mộc

 

Đ/c Hương, Đ/c Giảng – P.PCTNXH

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 00, Khảo sát hiện trạng sửa chữa, cải tạo, dự án: Đầu tư, cải tạo Khu điều trị nghiện ma túy, tại huyện Xuyên Mộc

 

P. KHTC

72C-0771

(Minh)

08 giờ 00, Tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện "Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại VP UBT (P. 301).

UBND Tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

08 giờ 30, Họp Ban công tác Người cao tuổi tỉnh, tại Phòng họp Sở

Đ/c My – PGĐ Sở

TV Ban công tác NCT Tỉnh, P. BTXH

VP chuẩn bị Phòng họp

08 giờ 30, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe báo cáo  tình hình và giải pháp hỗ trợ DN, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có thiệt hại do ảnh hưởng dịch Covid-19, tại VP. UBT (P. 302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Hồng – PGĐ Sở

 

09 giờ 00, Họp Thống nhất số liệu và các nội dung cơ bản về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dự báo số liệu kinh tế - xã hội năm 2020, tại Phòng họp Cục Thống kê.

Cục Thống kê tỉnh

VP Sở

 

Chiều

14 giờ 30, Thông qua Tờ trình dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh của Sở Nội vụ

Lịch UBND tỉnh

Đ/c My – PGĐ Sở

 

15 giờ 30, Tiếp công dân (ông Bùi Văn Hải), tại VP UBT (P. 301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở; P. Thanh tra, P. NCC

P. Thanh tra chuẩn bị

Thứ Sáu 22/5/2020

Cả ngày

08 giờ 00,  -   Tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên năm 2020, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BRVT.

 

P. QLGDNN

 

Sáng

Báo cáo kết quả giám sát "việc thực hiện phát triển cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng (logistics) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

08 giờ 00,  -   Tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên năm 2020, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BRVT.

 

P. QLGDNN

 

08 giờ 00, Kiểm tra xết cấp giấy phép đào tạo lái xe, tại trung tâm sát hạch lái xe Đặng Lâm.

 

P. QLGDNN

 

08 giờ 30, Tham dự Hội nghị tuyên truyền IPv6 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tại Hội trường C1, TT Hội nghị tỉnh

Sở TTTT

VP Sở

 

Chiều

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

Thứ Bảy 23/5/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 24/5/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Mai Văn Thu